Lokalsjukhus i Angered

Nybyggt lokalsjukhus i Angered i närheten Göteborg.

Angereds01 

Angered lokalsjukhus nära Göteborg är klart för drift sommaren 2015. Grundarealen är på ca 18 500 m2 med en våningsareal på ca 9 900 m2. Sjukhuset kan hantera de vanligaste läkarbehandlingarna. 

Från byggherrens sida har man lagt vikt på att sjukhuset ska ha en snygg design och att lösningarna är både miljö- och energiriktiga. Ett krav som bland annat har realiserats i ett krav på låg energiförbrukning och hög termisk komfort.

Det kan nämnas att sjukhuset har satt som mål att den totala energiförbrukningen inte får överstiga 70 kWh/m2 per år, därför har man tittat noga på alla tekniska lösningar. 

I samband med sjukhusbyggnation är kraven på rengöring och hygien höga. Det är viktigt att det i samband med operationer garanteras ett kontrollerat inomhusklimat med ren och bakteriefri luft, precis som det måste vara säkerställt att inte förorenad luft sänds vidare från eventuella smittbärare. I det sambandet kan det nämnas att sjukhuset kommer att ta emot tuberkulossmittade patienter. Sjukhuset får särskilda mottagningslokaler för dessa patienter.

Rummen har undertrycksventilation samt en ventilerad sluss. Alla ventilationskanaler från de här områdena är åtskilda och både till- och frånluften sänds genom HEPA-filter.

På operationssalarna ha det dessutom varit krav på att det kan etableras ett lätt övertryck - ett krav som ska säkerställa att luften i operationsområdena hålls steril.

Varje operationsområde har ett eget aggregat med roterande värmeväxlare.

Aggregaten är försedda med HEPA-filtrerad inblåsningsluft och precis som aggregaten i operationssalarna uppfyller de kraven i den tyska hygienstandarden VDI 6022. Här beskrivs bland annat hur anläggningen ska skyddas mot bildande av mikrober och hur det ska vara enkelt att rengöra.

Försäljningsingenjör Peder Zettergren från Exhausto i Stockholm tillägger att denna uppgift dessutom har bjudit på det särskilda villkoret att sjukhuset ligger nära kusten och att utomhusluften därför innehåller mycket salt.

- Det betyder att alla moduler för intag av utomhusluft är tillverkade av rostfritt stål.

De många modulerna i rostfritt stål har ställt extra krav på tillverkningen av de enskilda komponenterna. Rostfritt stål är mycket hårt att bearbeta så Exhausto i Langeskov har fått en mycket annorlunda uppgift, berättar Peder Zettergren. 

Angereds


Data 

Uppgift

Nybyggnation av lokalsjukhus i Angered i närheten av Göteborg

Samarbetspartner

Byggherre: Angered kommun
Byggledning: Spets projektledning AB och Västfastigheter
Rådgivare: Sweco consult
Byggentreprenör: NCC Construction Sverige AB
Ventilationsentreprenör: EU Ventilation AB

Ventilation

Specialventilation på operationssalar (övertryck) och i mottagningsrum samt slussrum för behandling av särskilt smittade (undertryck)
Komfortventilation

Exhausto har levererat

16 stycken ZCN-aggregat med ett totalt luftflöde på ca 155 000 m3/h 
Fem av aggregaten har tillverkats enligt den tyska hygienstandarden VDI 6022 och vissa delar av aggregaten är i rostfritt stål.

Kontakt

Exhausto
Odensevej 76
DK – 5550 Langeskov
Tfn +45-65661234
Kontaktperson: Försäljningsingenjör Peder Zettergren
E-post pze@exhausto.se

KONTAKTA OSS IDAG

Få gratis rådgivning 
om ventilationsprodukter 
och systemlösningar
EXHAUSTO AB
Byängsgränd 6 1 TR
SE-120 40 ÅRSTA

Tel +46 (0)10-211 7100
E-mail: info@exhausto.se

Beräknings-
program

Använd EXHAUSTOs kostnadsfria beräkningsprogram för beräkning av ventilationsanläggningar och systemlösningar

Hitta beräkningsprogram här
Vex overview

VEX-översikt

Få en snabb översikt över hela programmet med kompakta VEX-aggregat med värmeåtervinning.

Se VEX-översikten här