Kästa skola

Skolbyggnation. Nybyggnation i Sverige. Förskola och grundskola - ett passivhus som har certifierats av Green Building Council.

 

Kästa skola i Huddinge kommun, i närheten av Stockholm, är en spännande nybygge som har certifierats av Sweden Green Building Council och där man har lagt stor vikt på miljöriktiga och hållbara lösningar.

Skolan har byggts enligt de nya pedagogiska principerna med en mycket flexibel inredning. Det finns plats för 500 elever – 100 i förskoleklassen och 400 i grundskolan, som omfattar de första sex skolåren.
Ett av de viktiga elementen i byggnationen av skolan har varit att skapa ett optimalt inomhusklimat med låg bullernivå. Därför har man inte bara genomfört en omfattande bullerdämpning, utan man har även fokuserat på att ventilationen ska ha låg ljudnivå under drift.

Valet av aggregaten från Exhausto föregicks av en lång urvalsprocess hos det rådgivande företaget PGB VVS & Energi. I den processen var det avgörande att Exhausto kunde dokumentera den bästa driftsekonomin.

Lösning:
På Kästa skola har man installerat tre stycken ZCN-aggregat med roterande värmeväxlare och integrerad styrning.

Anläggningarna har en total kapacitet på 43 000 m3/h
För att säkerställa ett optimalt inomhusklimat och en god energiekonomisk drift är ventilationen behovsstyrd via rörelsesensorer.

Just den lösningen med behovsstyrning och låg bullernivå har varit en utmaning, erkänner försäljningsingenjör Peder Zettergren från Exhausto i Stockholm.

Han pekar bland annat på att det krävs en mycket exakt styrning när man ska föra mängder med luft genom kanalerna samtidigt som en god driftsekonomi ska säkerställas.

En del av lösningen är att ha tryckstyrning i kanalerna, tillägger han.

Alla anläggningar har försetts med F7-filter, som omfattar standard- och pollenfilter.

  
 


Data 

Uppgift

Ventilationsanläggning på Kästa skola i Huddinge kommun i närheten av Stockholm.
Invigdes 2015.
Har plats för 500 elever.

Samarbetspartner

Byggherre: HUGE
Rådgivare: PGB VVS & Energi
Ventilationsentreprenör: JG Ventilation AB

Ventilation

Behovsstyrd ventilation på hela skolan.
Ventilationen är försedd med rörelsesensorer.

Exhausto har levererat

Tre stycken ZCN-aggregat med roterande värmeväxlare med integrerad styrning.
Totalt luftflöde är 43 000 m3/h
Alla anläggningar är utrustade med F7-filter.

Kontakt

Exhausto
Odensevej 76
DK – 5550 Langeskov
Tfn +45-65661234
Kontaktperson:
Försäljningsingenjör Peder Zettergren
E-post pze@eshausto.se

KONTAKTA OSS IDAG

Få gratis rådgivning 
om ventilationsprodukter 
och systemlösningar
EXHAUSTO AB
Byängsgränd 6 1 TR
SE-120 40 ÅRSTA

Tel +46 (0)10-211 7100
E-mail: info@exhausto.se

Beräknings-
program

Använd EXHAUSTOs kostnadsfria beräkningsprogram för beräkning av ventilationsanläggningar och systemlösningar

Hitta beräkningsprogram här
Vex overview

VEX-översikt

Få en snabb översikt över hela programmet med kompakta VEX-aggregat med värmeåtervinning.

Se VEX-översikten här