BRF Kungahusen

Installation av frånluftsvärmepumpar, frånluftsaggregat, fjärrvärmecentraler, och injustering av värmesystem m.m. inom BRF Kungahusen.

 

Detta Rot-projekt syftar till att minska föreningens energiförbrukning, modernisera fastigheten och minska miljöpåverkan.

Föreningen äger fastigheterna Kv Kung Karl 1, Knut 1 och Kung Kristian 1 i Trelleborgs kommun. På fastigheten finns 11 byggnader med 320 lägenheter uppförda. Byggnaderna är uppförda 1969-1970. Total BOA: 23 215 m².

Valet föll på FXN på grund av aggregatens kompakta utförande. EXHAUSTOs lösning med FXN-återvinningsaggregat ger hög återvinning av värmen ifrån frånluften till värmepumpar som förser husens radiatorkretsar med gratis värme.

Dessutom är dessa aggregat försedda med en integrerad bypas-kanal för att klara rökgasevakuering vid eventuell brand. På så vis bibehåller eller till och med ökar man luftflödet eftersom luften då strömma förbi filter och återvinningsbatteri samt att fläkten kan varva upp till förinställd flöde.


Data 

Uppgift:
FETA-projektet i Trelleborg (frånluftsvärmepumpar, injustering av värmesystemet, byte av belysning samt nya värmecentraler)

Byggherre:
RB BRF Kungahusen i Trelleborg

Rådgivare: 
Martin Mårtensson, projektchef för ombyggnad på Riksbyggen Bostad Syd, 046-16 56 51

Ventilationsentreprenör:
EnAir Ventilation AB, Kvärlövsvägen 236, 245 92 STAFFANSTORP, Mikael Aulin, 0708 369510

Exhausto har levererat: 
Frånluftsåtervinning FXN tillsammans med boxfläktar BESB

Kontakt: 

EXHAUSTO AB
Östra Hindbyvägen 26B
21374 Malmö

Frank Schaffrin
Försäljningsingenjör
e-post: fsc@exhausto.se

KONTAKTA OSS IDAG

Få gratis rådgivning 
om ventilationsprodukter 
och systemlösningar
EXHAUSTO AB
Byängsgränd 6 1 TR
SE-120 40 ÅRSTA

Tel +46 (0)10-211 7100
E-mail: info@exhausto.se

Beräknings-
program

Använd EXHAUSTOs kostnadsfria beräkningsprogram för beräkning av ventilationsanläggningar och systemlösningar

Hitta beräkningsprogram här
Vex overview

VEX-översikt

Få en snabb översikt över hela programmet med kompakta VEX-aggregat med värmeåtervinning.

Se VEX-översikten här