Val av system

Central eller decentral bostadsventilation?

Under de senaste åren har decentral bostadsventilation blivit allt vanligare. Även brandskydd och dess skärpta krav på ventilationslösningen har gjort decentral bostadsventilation attraktivare. Det finns fördelar och nackdelar med såväl decentral som central bostadsventilation och EXHAUSTO rekommenderar att du överväger följande efter just ditt projekt.

Centrala anläggningar jämfört med  decentrala anläggningar?

   Centrala anläggningar Decentrala anläggningar 
 

vertikal tekst

 • Billigast vid större anläggningar
 • Enkel vad gäller service, både arbetstid och material
 • Behöver inte styras av användaren
 • Enkel övervakning av ventilationsssytemet
 • Central betalning för energi
 • Branchen har stor erfarenhet
 • Billigast vid små anläggningar (få bostadsenheter)
 • Användarinflytande = belåtenhet
 • Decentral betalning av energi
 • Lägre energiförbrukning (SFP)
 •  Inget aggregat på taket
 • Enkel teknologi
 

Barriarer

 

 • Kräver ventilationsrum
 • Kanske ökad energiförbrukning
 • Aggregat på taket, vindsrum, takhus - extra utgift
 • Dyrare att göra individuell ventilation
 • Alla får samma tilluftstemperatur
 • Brand- och rökskydd är dyrt
 • Service - frekventare tillträde till lägenheten (bytte av filter)  
 • Tar upp bostadsyta
 • Avfrostning och för-/eftervärmebatteri i bostaden (min. tilluftstemperatur)
 • Dyr/svår övervakning
 • Risk för buller från aggregatet
 • Individuell avluft över taket
 • Brandisolering av avluftskanal

Val av systemlösning

Du kan fä hjälp att ta reda på vilken systemlösning som är lämpligast för dit projekt här.


KONTAKTA OSS IDAG

Få gratis rådgivning 
om ventilationsprodukter 
och systemlösningar
EXHAUSTO AB
Östra Hindbyvägen 26B
SE-213 74 Malmö

Tel +46 (0)10-211 7100
E-mail: info@exhausto.se
Guide for Designing ventilation

PROJEKTERING AV BOSTADS-
VENTILATION

Få översikt över lagstadgade krav och olika lösningsmöjligheter i LIVING-GUIDEN

Hämta guiden här
LIVING

Living 2.0 för beräkning av bostads-
ventilation

Beräkna ditt nästa bostadsventilations-
projekt i 5 enkla steg. Du får den optimala lösningen presenterad utifrån energiförbrukning och gällande krav, samt från tillhörande dokumentation. Online och enkelt!

Hitta Living 2.0 här