Renovering

Glöm inte inomhusklimatet vid renovering

Vid renovering av fastigheter sker ofta ett utbyte av fönster och tilläggsisolering av fasader och tak. Det medför en tätning av fastigheten och de otätheter som tidigare fanns i byggnaden och som gav en ”naturlig ventilation” finns inte längre.

Man tänker kanske inte på att det nu är nödvändigt att ventilera fastigheten och överlämnar till de boende att sörja för nödvändig utluftning.

Resultatet är ett dåligt inomhusklimat, problem med mögelsvamp och murknade fönster, vilket betyder att byggnaden måste renoveras igen, kanske redan efter tio år.

Därför är man tvungen att se till att luftväxlingen är tillräcklig, dvs. minst 0,35 l/s per m².

renovering by billede

KONTAKTA OSS IDAG

Få gratis rådgivning 
om ventilationsprodukter 
och systemlösningar
EXHAUSTO AB
Östra Hindbyvägen 26B
SE-213 74 Malmö

Tel +46 (0)10-211 7100
E-mail: info@exhausto.se
LIVING

Living 2.0 för beräkning av bostads-
ventilation

Beräkna ditt nästa bostadsventilations-
projekt i 5 enkla steg. Du får den optimala lösningen presenterad utifrån energiförbrukning och gällande krav, samt från tillhörande dokumentation. Online och enkelt!

Hitta Living 2.0 här
Guide for Designing ventilation

PROJEKTERING AV BOSTADS-
VENTILATION

Få översikt över lagstadgade krav och olika lösningsmöjligheter i LIVING-GUIDEN

Hämta guiden här