Inomhusklimat

vi människor tillbringar ca 90 % av tiden inomhus, varför ska då luften inte vara renare inomhus än utomhus?

Samhället ställer hårda krav på mat och vatten, men bara få krav på den livsnödvändiga luften som vi andas in varje dag.

I den västliga delen av världen har 50 % av barnen i skolåldern astma eller allergi, vilket är dubbelt så många som för 20 år sedan. Dessa och andra sjukdomar ser ut att härstamma från de tusentals nya kemikalier som vi utsätts för varje dag, både inomhus och utomhus.

Undersökningar visar att luften i bostaden kan innehålla obehagliga och till och med farliga gaser som kommer från till exempel möbler, mattor, elektroniska apparater och byggnadsmaterial. Därtill kommer belastningen från de boende i form av fukt, tobaksrök, matlagning, partiklar från stearinljus och liknande. Om man vädrar kommer det till exempel in damm, partiklar från bilavgaser och fabriksrök, pollen och buller i bostaden.

Människan dricker ca 3 liter vatten och äter ca. 1 kg mat per dygn.

Men vi andas in 25-30 kg luft per dygn, ändå ställs det inte lika hårda krav på luften som på våra matvaror och vattenkvalitet. 

indtagelse

KONTAKTA OSS IDAG

Få gratis rådgivning 
om ventilationsprodukter 
och systemlösningar
EXHAUSTO AB
Byängsgränd 6 1 TR
SE-120 40 ÅRSTA

Tel +46 (0)10-211 7100
E-mail: info@exhausto.se

Beräknings-
program

Använd EXHAUSTOs kostnadsfria beräkningsprogram för beräkning av ventilationsanläggningar och systemlösningar

Hitta beräkningsprogram här
Guide for Designing ventilation

PROJEKTERING AV BOSTADS-
VENTILATION

Få översikt över lagstadgade krav och olika lösningsmöjligheter i LIVING-GUIDEN

Hämta guiden här