REN LUFT
ÄR INTEEN
SJÄLVKLARHET

På mindre än en timme når de svenska skoleleverna upp till CO2-muren. De blir trötta, får huvudvärk och blir okoncentrerade. Dåligt inomhusklimat försämrar både lärarens arbetsförhållande och minskar drastiskt elevernas inlärningsförmåga. Öppna fönster fräschar upp klassrummen, men ger ofta problem till följd av buller, bilavgaser, pollen och damm. För att inte tala om drag och ett kraftigt varierande inomhusklimat. Allt detta slipper du med ett ventilationssystem, som styr tillförseln av utomhusluft och utsugningen av inomhusluften. 

MÅNGA LOKALER – MÅNGA UTMANINGAR

Från klassrummet och gymnastiksalen till slöjdlokalen och lärarrummet. När det gäller inomhusklimat har skolan de flesta utmaningarna. Den komplexa lokalsammansättningen och de många olika användningsområdena ställer nämligen mycket speciella krav på ventilationen.

Just för att skolornas inomhusklimat är så viktigt så finns det en hel del lagar som reglerar det och det kan vara svårt att få överblick över dem. Kontakta oss så får du vägledning till hur du uppfyller dem!

 

 

MÅNGA LOKALER, MÅNGA UTMANINGAR – BÅDE CENTRALA OCH DECENTRALA LÖSNINGAR 

För att klara de utmaningar som skolor står inför har EXHAUSTO utvecklat behovsstyrda ventilationslösningar. Med dem kan inomhusklimatet styras med hjälp av följande funktioner:

  • Sensorer som mäter CO2– eller fuktnivån
  • Ett tidsschema som startar ventilationen vid fastställda tidpunkter.

Sensorer är inte särskilt lämpliga för lokaler som klassrum, omklädningsrum och kontor. Matsalar och gemensamma utrymmen kan med fördel styras efter ett tidsschema.

För mer information kring EXHAUSTOs behovsstyrda ventilationslösningar, kontakta oss idag!

Central

CENTRAL VENTILATION

EXHAUSTO har ett brett program med kompakta ventilationsaggregat, dels VEX200 med roterande värmeväxlare, VEX300 med motströmsvärmeväxlare samt VEX4000 modulaggregat.
Läs om VEX200,  VEX300 … och … VEX4000-serien här.

 DECENTRAL VENTILATION

Ett kompakt och väggmonterat ventilationsaggregat, som är särskilt lämpligt i samband med renovering av skolor.
Läs mer om VEX308 här.

Ladda ner Broschyren här.

 

PERFEKT ANPASSADE VENTILATIONSSYSTEM

På EXHAUSTO vet vi att en optimal prestanda kräver unikt anpassade lösningar. Därför har vi specialutvecklat en serie aggregat som med sina särskilda styrningsmöjligheter är perfekt lämpliga för skolor.

RING OCH FÅ GRATIS RÅDGIVNING TILL DITT PROJEKT
T: +46 (0)10 211 7100 
E: info@exhausto.se 

TESTA VÅR
CO2-KALKYLATOR

Med EXHAUSTOs CO2-kalkylator kan du beräkna CO2-nivån i klassrummen utifrån storlek, belastning och luftflöde. Med programmet kan du simulera olika driftssituationer.

 

CO2-kalkylator
Testa även våra övriga beräkningsverktyg.

Klicka här för att hitta det verktyg som passar dina behov.

Laptop - calculate CITY

SE VÅRA REFERENSER

Det finns inte två skolor som är lika och alla har olika ventilationsbehov. Se ett exempel på hur vi har bidragit till att skapa ett inomhusklimat som optimerar elevernas inlärningsförmåga samtidigt som det förbättrar lärarnas arbetsmiljö.

learning01

learning02

Kontakta oss

Centralt eller decentralt ventilationssystem? Motströmsvärmeväxlare eller roterande värmeväxlare? Behovsstyrt eller tidsstyrt ventilationsschema? Vi är alltid redo att guida dig till den perfekta lösningen. Kontakta oss idag så kan vi tillsammans hitta just den lösning som passar ditt projekt.

RING OCH FÅ GRATIS RÅDGIVNING TILL DITT PROJEKT
T: +46 (0)10 211 7100 
E: info@exhausto.se