VEX270

Tekniska data

VEX270

Aggregatdata:
Min. luftflöde 275 l/s
Max. luftflöde 2 530 l/s
Upptagen effekt 9,3 kW
Strömförsörjning 3 x 400 V + N + PE ∼ 50 Hz
Max. fasström 17 A (strömförbrukning är ej sinusformad)
 
Vikt driftklart aggregat 750 kg
Aggregatets vikt för transport Fläktsektioner: 2 x170,5 kg, rotorsektion: 187 kg

Omgivande temperatur (under drift)

Vid temperaturer under -25˚C (och vid montering utomhus) är rekommendationen att använda en termostatstyrd värmare i automatikboxen.

-30°C....+50°C 
Rotordrev – stegmotor:
Spänning 230 V
Fasström 0,2 A
Upptagen effekt 45 W
Överströmsskydd Inbyggt
Reglering (inbyggd rotationsvakt) Steglöst från 0 till 10 varv på rotorn 

 

Data for motor og motorstyring (MC)
Motortyp EC-motor
Motorklass
i enlighet med IEC TS 60034-30-2
IE5 (Ultra Premium Efficiency)
Spänningsingång 3 x 400 V
Överströmsskydd Inbyggt
Reglering Steglös genom motorstyrning (MC)
Styrsignal med automatik Modbus
Styrsignal med annan automatik 0 - 10 V DC
Mediatemperatur (luft) -40°C....+40°C

 

Data enligt Ecodesigndirektivet

Fläktdata  
Max. total verkningsgrad (A–D) 60,4 %
ECO mätuppställning (A–D) A
Krav på effektivitetsgrad 62N (2015)
ECO effektivitetsgrad i optimal driftpunkt 66,6N
Motordata (optimal driftspunkt)
EC-motor Med motorstyrning (VSD)
Upptagen effekt 4,619 kW
Luftflöde 7186 m3/h
Totaltryck 1396 Pa
Varvtal vid optimal driftspunkt 2913 

 

 Förutsättningar:
– Densitet = 1,2 kg/m3
– Tryckförhållande < 1,11
– Övriga punkter i enlighet med EC327/2011 (se handboken till produkten) 
 
 
Temperaturverkningsgrad

VEX270-2

VEX270 med standard rotor

VEX270_temperaturvirkningsgrad

VEX270 med högeffektiv rotor

VEX270 High efficiency rotor  

Beräkning

Temperaturverkningsgrad för VEX-aggregatet visas för olika volymströmsförhållanden beräknade som:

t2,1 = Temperatur på uteluft (friskluft)
t2,2 = Temperatur på tilluft
t1,1 = Temperatur på frånluft
Frånluft = 25 ºC
Uteluft (friskluft) = 5 ºC

Temperaturverkningsgraden anges enligt EN308 vid torr värmeåtervinning och ökas vid kondensation.

Måttritningar

VEX270

VEX270 – Fläktplacering 1 (aggregatets mått i mm)

RD11509_VEX270_V1_FP_dimension

 

 

VEX270 – Fläktplacering 2 (aggregatets mått i mm)

RD11510_VEX270_V2_FP_dimension

1.1 Avluft 1.2 Frånluft 2.1 Uteluft 2.2 Tilluft

1) Se till att det finns utrymme framför aggregatet för service motsvarande aggregatets djup.
2) Lämna minst 200 mm fri höjd för service.
* Sockelns höjd är fabriksinställd på 200 mm, men kan ställas in i intervallet 150 mm – 240 mm.


Kyl- och värmebatterier

Följande kyl- och värmebatterier passar till VEX270

Typ modell
HE elvärmebatteri  HCE270
HW vattenvärmebatteri HW050x100
CW kylbatteri (vatten)  CW050x100I
CW076x125U
DX kyl-/värmebatteri DX050x100

Samla till allt om produktserien VEX270

KONTAKTA OSS IDAG

Få gratis rådgivning 
om ventilationsprodukter 
och systemlösningar
EXHAUSTO AB
Östra Hindbyvägen 26B
SE-213 74 Malmö

Tel +46 (0)10-211 7100
E-mail: info@exhausto.se
Calculation_300W

Beräknings-
program

Använd EXHAUSTOs kostnadsfria beräkningsprogram för beräkning av ventilationsanläggningar och systemlösningar

Hitta beräkningsprogram här
Vex overview

VEX-översikt

Få en snabb översikt över hela programmet med kompakta VEX-aggregat med värmeåtervinning.

Se VEX-översikten här