VEX260

Tekniska data

VEX260H

Aggregatdata:
Min. luftflöde 180 l/s
Max. luftflöde 1 565 l/s
Upptagen effekt 5,0 kW
Strömförsörjning 3 x 400 V + N + PE ∼ 50 Hz
Max. fasström 18 A (strömförbrukning tas från två faser och är ej sinusformad)
Max nollström  23,5 A (dimensionerande ström)
Vikt driftklart aggregat 525 kg
Aggregatets vikt för transport Fläktsektioner: 2 x 117 kg, rotorsektion: 127,5 kg 

Omgivande temperatur (under drift)

Vid temperaturer under -25˚C (och vid montering utomhus) är rekommendationen att använda en termostatstyrd värmare i automatikboxen.

-30 °C – +50 °C 
 
Rotordrev – stegmotor:
Spänning 230 V
Fasström 0,2 A
Upptagen effekt 45 W
Överströmsskydd Inbyggt
Reglering (inbyggd rotationsvakt) Steglöst från 0 till 10 varv på rotorn 

 

Data for motor og motorstyring (MC)
Motortyp EC-motor
Motorklass
i enlighet med IEC TS 60034-30-2
IE5 (Ultra Premium Efficiency)
Spänningsingång 1 x 230 V
Överströmsskydd Inbyggt
Reglering Steglös genom motorstyrning (MC)
Styrsignal med automatik Modbus
Styrsignal med annan automatik 0 - 10 V DC
Mediatemperatur (luft) -40°C....+40°C
Omgivande temperatur (under drift) -30°C....+50°C 

Data enligt Ecodesigndirektivet

Fläktdata  
Max. total verkningsgrad (A–D) 57,1 %
ECO mätuppställning (A–D) A
Krav på effektivitetsgrad 62N (2015)
ECO effektivitetsgrad i optimal driftpunkt 67,2N

 

Motordata (optimal driftspunkt)
EC-motor Med motorstyrning (VSD)
Upptagen effekt 2,359 kW
Luftflöde 4551 m3/h
Totaltryck 1065 Pa
Varvtal vid optimal driftspunkt 3078 

 

 Förutsättningar:
– Densitet = 1,2 kg/m3
– Tryckförhållande < 1,11
– Övriga punkter i enlighet med EC327/2011 (se handboken till produkten)

Temperaturverkningsgrad

VEX260

VEX260 med standardrotor

VEX260_temperaturvirkningsgrad

VEX260 med högeffektiv rotor

VEX260 High efficient rotor

Beräkning

Temperaturverkningsgrad för VEX-aggregatet visas för olika volymströmsförhållanden beräknade som:

t2,1 = Temperatur på uteluft (friskluft)
t2,2 = Temperatur på tilluft
t1,1 = Temperatur på frånluft
Frånluft = 25 ºC
Uteluft (friskluft) = 5 ºC

Temperaturverkningsgraden anges enligt EN308 vid torr värmeåtervinning och ökas vid kondensation.

Måttritningar

VEX260

VEX260 – Fläktplacering 1 (aggregatets mått i mm)

RD11586_VEX260_V1_FP_dimension

 

VEX260 – Fläktplacering 2 (aggregatets mått i mm)

RD11587_VEX260_V2_FP_dimension

 

1.1 Avluft 1.2 Frånluft 2.1 Uteluft 2.2 Tilluft

1) Se till att det finns utrymme framför aggregatet för service motsvarande aggregatets djup.
2) Lämna minst 200 mm fri höjd för service.
* Sockelns höjd är fabriksinställd på 200 mm, men kan ställas in i intervallet 150 mm – 240 mm.


Kyl- och värmebatterier

Följande kyl- och värmebatterier passar till VEX260

Typ modell
HE elvärmebatteri  HCE260
HW vattenvärmebatteri HW040x080
CW kylbatteri (vatten)  CW040x080I
CW065x100U
DX kyl-/värmebatteri DX040x080

Samla till allt om produktserien VEX260

KONTAKTA OSS IDAG

Få gratis rådgivning 
om ventilationsprodukter 
och systemlösningar
EXHAUSTO AB
Östra Hindbyvägen 26B
SE-213 74 Malmö

Tel +46 (0)10-211 7100
E-mail: info@exhausto.se
Calculation_300W

Beräknings-
program

Använd EXHAUSTOs kostnadsfria beräkningsprogram för beräkning av ventilationsanläggningar och systemlösningar

Hitta beräkningsprogram här
Vex overview

VEX-översikt

Få en snabb översikt över hela programmet med kompakta VEX-aggregat med värmeåtervinning.

Se VEX-översikten här