VEX200EC (EXact2) kompaktaggregat

VEX200 ventilationsaggregat med roterande värmeväxlare

 

Allmänt

VEX200-serien

VEX200 är en serie energieffektiva luftbehandlingsaggregat med roterande värmeväxlare och EC-motor. Välj mellan två rotortyper: standard eller högeffektiv. VEX200-seriens många alternativ ger stor flexibilitet vad gäller installation och placering eftersom stosen kan placeras antingen på aggregatets gavel, topp eller botten Läs mer under Varianter.

Aggregaten levereras med integrerad automatik som nås via anslutningsboxen på aggregatets framsida.

VEX200-aggregaten levereras antingen som ett samlat aggregat (VEX240-250) eller uppdelad i delar (VEX260-270-280).


VEX260 split illustration


Kapacitet

Kapacitet

Nedan kan man se vilka kapacitetsområden som de enskilda VEX-storlekarna täcker. För beräkning av faktiska kapacitetsdata hänvisar vi till våra produktvalsprogram. 


VEX240-280EC Capacity


Ljud

VEX200, ljudsvaga aggregat

Samtliga VEX-aggregat i VEX200-serien är tysta och de tillhörande kyl- och värmebatterierna är ljuddämpade.

För exakt ljuddata hänvisar vi till våra beräkningsprogram.
Konstruktion

VEX200 konstruktion

De kompakta aggregaten är konstruerade i enlighet med den tyska hygienstandarden VDI6022, som garanterar ett aggregat som det är enkelt att utföra service på, och där det inte bildas svampar eller andra bakterier som kan försämra  luftens kvalitet. Läs mer under certifikat längre ner på sidan. 


Skåp

 
Kabinet_VEX200

Skåpen är tillverkade av aluzink AZ185 klass C4 och är isolerade med 50 mm mineralull. Det medför en låg ljudnivå i omgivningen/uppställningsrummet.

Panelkonstruktionen minimerar bildningen av köldbryggor i aggregatet.


Motorsektioner

 

EC-motor_MC

Motorsektionerna är monterade i vibrationsdämpare, vilket innebär mindre buller och vibrationer i kanalerna och att man inte behöver montera flexibla anslutningar mellan aggregat och kanalsystem.

Motorsektionerna är utdragbara för enklare service.

Motorerna är av typ EC med mycket hög verkningsgrad och som uppfyller kraven i Ecodesigndirektivet.Fläkthjul

 
EXstream ventilatorhjul

EXstream prestanda

Aggregatet är försett med EXHAUSTOs EXstream fläkthjul, ett av marknadens ledande fläkthjul gäller låg energiförbrukning och låg ljudnivå.

Fläkthjulets varvtal och antalet rotorblad har optimerats så att buller från ”rotorfrekvensen” ligger i 500 Hz-bandet. Det betyder att det är behov för färre/mindre ljuddämpare än normalt eftersom det är billigare att dämpa bullret vid 500 Hz än vid 125 Hz/250 Hz, där rotorfrekvensen normalt ligger.
 


AHUC – Huvudkort

 
EXact2 Den lättåtkomliga kopplingslådan med inbyggd huvudströmbrytare och automatsäkringar säkerställer enkel åtkomst för anslutning och service.


Filter

 
Pose og kassefiltre

VEX200 serien kan levereras med kassettfilter och påsfilter i M5 och F7.

Double filter for VEX200

Förfiltrering med kassettfilter på tilluftssidan

Det är nu möjligt att sätta i 2 st. filter på 48 mm istället för 1 på 96 mm på tilluftssidan i VEX200. Genom att sätta ett grövre filter framför ett finare reduceras nedsmutsningen av det finare 
filtret. Detta kan vara en fördel/möjlighet oavsett uteluft och önskad tilluftskvalitet.

48 mm-filter finns i klasserna: G4, M5, F7 och F9. Tryckförlust osv. kan beräknas i produktvalsprogrammet EXselect.

 Monteringssockel

 
VEX200_sokkel

Monteringssockeln har fötter med justerbar höjd.

Sockeln är tillbehör till VEX240/250, men standard till de övriga modellerna där aggregatet monteras i botten med hjälp av sockeln och med snäpplås i toppen.


Energi

VEX200 Energisparventilation

Vid konstruktionen av aggregatet har man gjort mycket för att luftströmmen genom aggregatet ska ske så smidigt som möjligt för att hålla tryckfallet så lågt som möjligt.


Roterande växlare

 
 
Roterende veksler 

Roterande värmeväxlare i aluminium med låg tryckförlust och en temperaturverkningsgrad kring 80%. Rotorstyrningen består av en stegmotor med motorstyrning.

 Om ännu högre verkningsgrad önskas så ska den högeffektiva rotorn väljas.

 

 EC-Motorer

 
 
EC-motor_MC Genom kombinationen av högteknologiska EC-motorer och EXHAUSTOs motorstyrning erhålls mycket låg strömförbrukning och med EXstream fläkthjul erhålls samtidigt hög effekt.
 

Energimärkning

 
 
energilabel
Via våra beräkningsprogram kan man få en energimärkning som anger energiklassen för aggregatet under de definierade driftsförhållandena.

Kyl- och värmebatterier

VEX200

Följande kyl- och värmebatterier finns för VEX200-serien:


Vattenvärmebatteri – HW 

HVW vandvarmeflade firkantet studs

Oisolerat externt vattenvärmebatteri. En flexibel lösning där värmebatteriet kan monteras där tillgången till varmt vatten är enklast. Det vill säga att batteriet till exempel kan monteras inomhus även om aggregatet står utomhus.

Mer information om HW-värmebatterier finns under  Kyl- och värmebatterier.


El-batteri – HE 

 
HCE elvarmeflade firkantet studs

Oisolerat externt el-batteri. En flexibel lösning där elvärmebatteriet kan monteras där det är lämpligast. Det vill säga att batteriet till exempel kan monteras inomhus även om aggregatet står utomhus.

IP 43

 
Mer information om HE-värmebatterier finns under Kyl- och värmebatterier. 


Vätskekylbatterier – CW 

 
CCW firkantet studs Vätskekylbatteri finns som isolerade och oisolerade. En flexibel lösning för kylning av ventilationsluften i de lokaler där kylning är nödvändig.

Mer information om CW-vätskekylbatterier finns under Kyl- och värmebatterier. 


Kylbatterier – DX

 
DX cooling 150100 Oisolerat externt batteri som kan användas både som förångare (kylbatteri) och kondensator (värmebatteri).

Mer information om DX-kylbatterier finns under Kyl- och värmebatterier. 


Tillbehör

VEX200

Det erbjuds ett brett tillbehörsprogram till VEX200-serien.


Avstängningsspjäll – LS

 
Lukkespjæld firkantet studs Avstängningsspjäll kan beställas med eller utan fjäderretur, för montering inomhus eller utomhus.

Uppställning utomhus

 
 
VEX240 med tag

Skåpet är isolerat med 50 mm mineralull och är därför lämpligt för montering utomhus.

För uppställning utomhus levereras aggregatet med tak, som gör det möjligt att föra ut kablar under taket på båda sidorna samt på baksidan av aggregatet.

Vi rekommenderar att aggregat som monteras utomhus görs fast ytterligare enligt beskrivning i Outdoor-handboken.


Varianter

VEX200

Nedan visas möjlig stosplacering beroende på placering av fläkten, L/R och filtertyp.

1.1 Frånluft 1.2 Avluft 2.1 Uteluft 2.2 Tilluft

VEX200 med kompaktfilter

RD11506 VEX240 270 positionsskema med KF

 

VEX200 med påsfilter

RD11506 VEX240 270 positionsskema FB

Obs!

  • Vid val av påsfilter är det endast möjligt att välja stosplacering B för avluft och tilluft.
  • På modellen VEX280 kan stosen inte placeras i aggregatets botten.

Lägg till allt om produktserien VEX200EC (EXact2) kompaktaggregat i utskriftskorgen

KONTAKTA OSS IDAG

Få gratis rådgivning 
om ventilationsprodukter 
och systemlösningar
EXHAUSTO AB
Östra Hindbyvägen 26B
SE-213 74 Malmö

Tel +46 (0)10-211 7100
E-mail: info@exhausto.se
Calculation_300W

Beräknings-
program

Använd EXHAUSTOs kostnadsfria beräkningsprogram för beräkning av ventilationsanläggningar och systemlösningar

beregningsprogrammer