CH Kylsystem til VEX-aggregat

CH med VEX340

CH-kylenhet är ett flexibelt kylsystem med kylenhet, kylbatteri och automatik.

Allmänt

CH-kylenhet

CH-kylenhet är en flexibel kyllösning, där chiller-enheten kan ställas upp oberoende av VEX-aggregatet. Lösningen är t.ex. lämplig där det inte finns möjlighet att ställa upp en traditionell kylanläggning utomhus.

CH chiller produktprogram passar till EXHAUSTOs VEX-serier VEX100, VEX200, VEX340 samt VEX350-360-370.

Lösningen består av kylaggregat, kylbatteri och automatik. Rörförbindelsen mellan enheterna kan utföras lokalt av VVS-installatör, dvs. inga fördyrande utgifter för exempelvis certifierad kylmontör.

Obs! CH-kylenheten är endast avsedd för uppställning inomhus.


Konstruktion

CH Chiller

CH chiller är konstruerad med en energivänlig inverterstyrd Scroll-kompressor, där kapaciteten kan regleras mellan 30–100 %.  

I chillern sitter två värmeväxlare med tillhörande lågenergi-vattenpumpar som sörjer för att cirkulera vätska mellan chiller-enhet och CW kylbatterier. Vätskan ska bestå av vatten med tillsats av glykol för att skydda mot frostsprängning.


Skåp

 

Skåpen är tillverkade av aluzink AX185 klass C4 enligt SS-EN/ISO 12 944-2.


Vibrationsdämpare

 

CH chiller är placerad på vibrationsdämpare, vilket ger lägre buller och vibration till underlaget som chillern är placerad på.


CW-kylbatteri

 
CCW rund uisol

Kylbatterier, se produktgruppen "Kyl- och värmebatterier" för mer info


Driftsexempel

CH Chiller

Kyldrift, exempel

Visas här med en VEX260 med CH60:

 VEX260 + CH60
Luftflöde   4 310 m3/h
SFP  2 100 W/m3/s
Externt tryck  250 Pa
Uteluft  32 °C/40 % RH
Frånluft   26 °C/50 % RH
Önskad lufttemperatur  20 °C
 CH60 med kylåtervinning
Tilluftstemperatur  19,6 °C
 Kyleffekt  10,7 kW
EER  3,9

Automatik

CH chiller

Kommunikation med chillerenheten sker via EXact-automatikens manöverpanel. Konfiguration och inställning samt avläsning av driftsparametrar kan göras direkt på manöverpanelen eller via webbservern (tillval).


Kyldrift

Vid kyldrift sker automatisk reglering av VEX-aggregatets lägsta luftflöde och balansfunktion mellan frånluft och tilluft. Därmed säkerställs att chillerns kompressorer arbetar inom det optimal driftsområdet.


Tillbehör

Tillbehör till CH Chiller

 

Oljetråg

 
CH, Oil spill tray

I vissa europeiska länder ska man enligt lag placera ett oljetråg under CH chiller. Oljetråget ser till att läckage från en defekt i kylkretsen samlas upp i tråget.


Samla till allt om produktserien CH Kylsystem til VEX-aggregat

KONTAKTA OSS IDAG

Få gratis rådgivning 
om ventilationsprodukter 
och systemlösningar
EXHAUSTO AB
Östra Hindbyvägen 26B
SE-213 74 Malmö

Tel +46 (0)10-211 7100
E-mail: info@exhausto.se

Beräknings-
program

Använd EXHAUSTOs kostnadsfria beräkningsprogram för beräkning av ventilationsanläggningar och systemlösningar

Hitta beräkningsprogram här
Vex overview

VEX-översikt

Få en snabb översikt över hela programmet med kompakta VEX-aggregat med värmeåtervinning.

Se VEX-översikten här