FC-frekvensomformare till SEF brandgasfläkt

NFO frekvensomformare

NFO Sinus® - den störningsfria frekvensomriktaren

Se video om fördelarna med
NFO SINUS® här. 

Allmänt

NFO Sinus®

Den störningsfria frekvensomriktaren

Med frekvensomriktaren NFO Sinus kan du varvtalsreglera elektriska motorer till maskiner, fläktar och pumpar och därmed spara upp till 70% energi. En investering betalar sig ofta på ett år.

Frekvensomriktaren NFO Sinus är unik då den styr motorn med vår egen patenterade teknik, som gör att den är störningsfri, vilket ger en mängd fördelar.

Med NFO Sinus kan du spara energi: 

ENKELT

  • inga skärmade kablar
  • Inga krångliga installationskrav
  • Inga begränsningar i avstånd mellan motor och omriktare 

TYST

  • Inga elektromagnetiska störningar 
  • Inga irriterade switchljud 

SÄKERT

  • Inga lagerströmmar 
  • Inga jordströmmar
Funktion

Funktion, NFO Sinus®

Frekvensomriktaren NFO Sinus® är baserad på svensk patenterad teknik, som gör det möjligt att varvtalsreglera elmotorer utan att elektromagnetiska störningar uppstår, vilket ger en rad unika fördelar.

Tack vare den sinusformade spänningen är omriktaren Intrinsic EMC, d v s störningsfri i sig själv.

ENKELT

Installationen blir enkel och billig genom att du varken behöver skärmade kablar, EMC-filter eller andra EMC-klassade installationstillbehör. Vid energieffektivisering (ROT-projekt) kan du utnyttja befintligt kablage, även om det är oskärmat, och installationsarbetet går därmed snabbt och enkelt.

Avståndet mellan motor och omriktare kan vara långt då det enda som begränsar kabelns längd är dess resistans. Omriktaren kan därmed placeras där du vill ha den även om avståndet till motorn är flera hundra meter. Det öppnar upp för nya flexibla lösningar i besvärliga miljöer.

TYST

NFO Sinus® är störningsfri och ger därmed inga elektromagnetiska störningar på teknisk utrustning i dess omgivning. Omriktaren uppfyller de hårdaste kraven enligt EMC-direktivet och kan användas i alla miljöer - från industri till bostäder. Den är dessutom ensam på marknaden om att uppfylla EMC-kraven i direktivet för medicinska produkter.

Med NFO Sinus® slipper du också alla störande switchljud i motorn, vilket resulterar i en tystare miljö. SÄKERT NFO Sinus® ger inte upphov till några lagerströmmar. Motorn får därmed en längre livslängd och NFO Drives lämnar fem års garanti på lagren i nya motorer. Inga jordströmmar alstras, vilket gör att jordfelsbrytare för både person- och brandskydd kan användas. Det ger en hög elsäkerhet.

HÖG PRECISION

Motorns varvtal kan styras med hög precision och fullt moment redan från start samt vid låga varvtal. Omriktaren har dessutom en energisparfunktion, som gör att du kan köra extra energisnålt vid drifter med låg motorbelastning t.ex. fläktar, som tidvis går med lågt varvtal. Frekvensomriktaren NFO Sinus® är det bästa valet när du vill spara energi enkelt, tyst och säkert.

Tekniska data

Tekniska data, NFO Sinus®

EFFEKTSTORLEK (kW)
0,37 0,75 1,5 2,2
Motorutgång  
Kontinuerlig utström (A)
 1,3 2,1 3,5 4,9
Maximal utström (A)
 1,6 2,5 4,2 5,8
Kapslingsklass
IP54 
Mått (H x D x B) 
 413x280x80 mm
Vikt  7,0 kg

Samla till allt om produktserien FC-frekvensomformare till SEF brandgasfläkt

KONTAKTA OSS IDAG

Få gratis rådgivning 
om ventilationsprodukter 
och systemlösningar
EXHAUSTO AB
Byängsgränd 6 1 TR
SE-120 40 ÅRSTA

Tel +46 (0)10-211 7100
E-mail: info@exhausto.se

Beräknings-
program

Använd EXHAUSTOs kostnadsfria beräkningsprogram för beräkning av ventilationsanläggningar och systemlösningar

Hitta beräkningsprogram här
Vex overview

VEX-översikt

Få en snabb översikt över hela programmet med kompakta VEX-aggregat med värmeåtervinning.

Se VEX-översikten här