MA70XX, Frekvensomformarskåp

MA7**
MA70XX, Frekvensomformarskåp
Beskrivning MA70XX

Exhausto automatikskåp MA7xxx används för frekvensreglering av Exhausto brandgasfläktarmed 3-fas motorer.

MA7xxx fi nns i fem utföranden och i sex olika effektstorlekar från 0.25 kW till 4.0 kW.

MA7xxx innehåller en frekvensomformare samt somtillval EXHAUSTO konstanttryckregulator MAC12,tryckgivare och arbetsbrytare.


Beställningsguide
Beteckning Matnings-spänning Motor-spänning Max effekt

Storlek
BxHXD [mm]

Beskrivning
MA7020-1
MA7040-1
MA7070-1
MA7150-1
MA7150-3
MA7220-3
MA7400-3

1x230V
1x230V
1x230V
1x230V
3x400V
3x400V
3x400V

3x230V
3x230V
3x230V
3x230V
3x400V
3x400V
3x400V

0,25kW
0,40kW
0,75kW
1,50kW
1,50kW
2,20kW
4,00kW
300x300x210
300x300x210
300x400x210
300x400x210
300x400x210
300x400x210
400x500x210


Innehåller:

Frekvens-
omformare
MA7021-1
MA7041-1
MA7071-1
MA7151-1
MA7151-3
MA7221-3
MA7401-3

1x230V
1x230V
1x230V
1x230V
3x400V+N
3x400V+N
3x400V+N

3x230V
3x230V
3x230V
3x230V
3x400V
3x400V
3x400V

0,25kW
0,40kW
0,75kW
1,50kW
1,50kW
2,20kW
4,00kW

400x400x210
400x400x210
400x400x210
400x400x210
400x400x210
400x500x210
400x500x210


Innehåller:

Frekvens-
omformare
Konstanttryck-
regulatorer MAC12
MA7022-1
MA7042-1
MA7072-1
MA7152-1
MA7152-3
MA7222-3
MA7402-3

1x230V
1x230V
1x230V
1x230V
3x400V+N
3x400V+N
3x400V+N

1x230V
1x230V
1x230V
1x230V
3x400V
3x400V
3x400V

0,25kW
0,40kW
0,75kW
1,50kW
1,50kW
2,20kW
4,00kW

400x400x210
400x400x210
400x400x210
400x400x210
400x400x210
400x500x210
400x500x210

Innehåller:

Frekvens-
omformare
Konstanttryck-
regulatorer MAC12

Tryckgivare
MA7023-1
MA7043-1
MA7073-1
MA7153-1
MA7153-3
MA7223-3
MA7403-3

1x230V
1x230V
1x230V
1x230V
3x400V+N
3x400V+N
3x400V+N

1x230V
1x230V
1x230V
1x230V
3x400V
3x400V
3x400V

0,25kW
0,40kW
0,75kW
1,50kW
1,50kW
2,20kW
4,00kW

400x400x210
400x400x210
400x400x210
400x400x210
400x400x210
400x500x210
400x500x210


Innehåller:

Frekvens-
omformare
Konstanttryck-
regulatorer MAC12

Arbetsbrytare
MA7024-1
MA7044-1
MA7074-1
MA7154-1
MA7154-3
MA7224-3
MA7404-3

1x230V
1x230V
1x230V
1x230V
3x400V+N
3x400V+N
3x400V+N

1x230V
1x230V
1x230V
1x230V
3x400V
3x400V
3x400V

0,25kW
0,40kW
0,75kW
1,50kW
1,50kW
2,20kW
4,00kW

400x400x210
400x400x210
400x400x210
400x400x210
400x400x210
400x500x210
400x500x210


Innehåller:

Frekvens-
omformare
Konstanttryck-
regulatorer MAC12

Tryckgivare
Arbetsbrytare

Samla till allt om produktserien MA70XX, Frekvensomformarskåp

KONTAKTA OSS IDAG

Få gratis rådgivning 
om ventilationsprodukter 
och systemlösningar
EXHAUSTO AB
Byängsgränd 6 1 TR
SE-120 40 ÅRSTA

Tel +46 (0)10-211 7100
E-mail: info@exhausto.se

Beräknings-
program

Använd EXHAUSTOs kostnadsfria beräkningsprogram för beräkning av ventilationsanläggningar och systemlösningar

Hitta beräkningsprogram här
Vex overview

VEX-översikt

Få en snabb översikt över hela programmet med kompakta VEX-aggregat med värmeåtervinning.

Se VEX-översikten här