FLEX81, Brandautomatik PLC-baserad

FLEX81
FLEX81, Brandautomatik PLC-baserad
Beskrivning FLEX81

FLEX81 Avsett för reglering av ett EXHAUSTO ventilationssystem med hastighetsreglerad fläktmotor med påbyggd eller separat varvtalsregulator samt med värmeåtervinnare.

Tryckstyrning med brandautomatik för anslutning till överordnat styrsystem via ModBus TCP/IP eller RS485.

FLEX81 innehåller funktioner för konstanttryckreglering av fläkten samt styrning och motionering/funktionskontroll av två brandgasspjäll. Vid signal från rökdetektor eller extern brandenhet öppnar det ena brandgasspjället en bypass kanal förbi återvinningsbatteri och filter.

Dessutom finns funktioner för filtervakt, luftflödesmätning samt temperaturmätning före och efter värmeåtervinnaren.

FLEX81 är avsett för anslutning till överordnat styrsystem via ModBus TCP/IP eller RS485.

För lokal manöver finns en operatörspanel samt FRÅN/AUTO-omkopplare för fläkten i automatikskåpets front.


Samla till allt om produktserien FLEX81, Brandautomatik PLC-baserad

KONTAKTA OSS IDAG

Få gratis rådgivning 
om ventilationsprodukter 
och systemlösningar
EXHAUSTO AB
Östra Hindbyvägen 26B
SE-213 74 Malmö

Tel +46 (0)10-211 7100
E-mail: info@exhausto.se

Beräknings-
program

Använd EXHAUSTOs kostnadsfria beräkningsprogram för beräkning av ventilationsanläggningar och systemlösningar

Hitta beräkningsprogram här
Vex overview

VEX-översikt

Få en snabb översikt över hela programmet med kompakta VEX-aggregat med värmeåtervinning.

Se VEX-översikten här