FSB315 brandgasfläkt

BESB250 öppet och stängt
Tekniska data

FSB315-4-1EC

MODELL    FSB315-4-1EC
Fläktdata
Max. total verkningsgrad  69,0 %
ECO mätuppställning (A–D)  D
Krav på effektivitetsgrad   64, N(2015)
ECO effektivitetsgrad i optimal driftpunkt 92,8


Motor

Motor 

EC-motor med inbyggd VSD
Optimal driftspunkt:

Upptagen effekt

Luftflöde

Totaltryck

Varvtal

 

335 W

            603 l/s

383 Pa

1 417 varv/min

Nominellt varvtal (N)  1 400 varv/min
Strömförsörjning (U)   1x230 V ~ 50 Hz
Överbelastningsskydd     Inbyggt i motorstyrningen

Max. upptagen ström* (I)

2,2 A
Max. upptagen effekt (P1)**  0,35 kW
Motoreffekt (P2)** 0,37 kW


Övriga data
Vikt 57 kg 
 

Förutsättningar:

  • * I är maximalt upptagen ström i hela regleringsområdet – eller fullastströmmen om denna är störst
  • ** P1 är maximalt upptagen effekt från el-nätet, där P2 är den effekt som motorn är märkt med.
  • Data har angetts vid t = 20 °C
  • Densitet = 1,2 kg/m3
  • Medietemperatur: minst -12° C, max. +80 °C
  • Omgivningstemperatur: max +40 °C
  • Tryckförhållande: < 1,11
  • övriga punkter i enlighet med EC327/2011 – se handboken till produkten
Kapacitetsdiagram

FSB315-4-1EC 

 

BESB315-4-1EC kapacitetskurve


Ljuddata

FSB315-4-1EC

 

BESB315 lydkurve

 

  K[dB(A)]   Kw[dB]
  KwA KpA 125 250  500 1K 2K  4K  8K 
      I II  I  II  Hz Hz  Hz Hz Hz 
Lw1     0 1 -3  -5 -10 -17 -25
Lw2 4   1 7 8 4 -3 2 -7 -15 -25
Lw3 -15 -10 -4 -11  -15  -19  -22  -23  -29 -34
LpA3   -23                  

Måttritning

FSB315-4-1EC

BESB315 målskitse


Rökgasmotstånd

FSB315-4-1EC

Brand

FSB klarar temperaturer på upp till 80 °C vid normal drift och upp till 400 °C under 120 min vid brand.


Rökgasmotstånd

 

BESB315 røggasmodstand

Samla till allt om produktserien FSB315 brandgasfläkt

KONTAKTA OSS IDAG

Få gratis rådgivning 
om ventilationsprodukter 
och systemlösningar
EXHAUSTO AB
Östra Hindbyvägen 26B
SE-213 74 Malmö

Tel +46 (0)10-211 7100
E-mail: info@exhausto.se

Beräknings-
program

Använd EXHAUSTOs kostnadsfria beräkningsprogram för beräkning av ventilationsanläggningar och systemlösningar

Hitta beräkningsprogram här
Vex overview

VEX-översikt

Få en snabb översikt över hela programmet med kompakta VEX-aggregat med värmeåtervinning.

Se VEX-översikten här