FXR06, FXR08, FXR11, FXR15, FXR22, FXR30

FXR06, FXR08, FXR11, FXR15, FXR22, FXR30

FXR är EXHAUSTOs kompletta lösning för återvinning av energin i frånluften. FXR kopplas lämpligtvis mot värmepump via en vätskekrets.

Aggregatet ansluts sedan till lämplig fläkt (antingen BESB boxfläkt eller DTV takfläkt) som klarar både normal- och brandgasdrift

Allmänt

FXR Återvinningsaggregat

FXR kan anslutas (se konstruktion/installation nedan) mot EXHAUSTO fläktar typ BESB och bildar då ett komplett frånluftsaggregat.

FXR är en komplett lösning för återvinning av energin i frånluften som kopplas till en värmepump via en vätskekrets.

FXR består av återvinningsbatteri och filterdel med integrerad brandgasbypass inkl spjäll. Ingen extra kanal behövs för brandgasevakuering.

Batteridelen är försedd med dräneringstråg och dräneringsanslutning. Suglådor (tillbehör) placeras på var sida om aggregatet och är försedda med runda anslutningar.

Aggregatet ansluts till lämplig fläkt som klarar både normal- och brandgasdrift. Passande fläktar är Boxfläkt BESB EC (300C i 60 min) eller Takfläkt DTV EC (200C i 60 min). 

 


 

Konstruktion/Installation

Konstruktionen är uppbyggd med ett dubbelväggigt hölje i aluzink och är isolerad med 50 mm. mineralull motsvarande brandklass EI30. Bottenbalken med justerbara stödfötter ingår. Filterdelen är försedd med påsfilter Coarse 85% (M5) och inkluderar filtermanometer.

 SG Suglåda

För en fungerande brandgaslösning används tillbehöret suglådor på var sida om aggregatet. Suglådorna är försedda med cirkulär anslutning mot kanalsystem.
Suglådorna benämns FXR-SG och är isolerade.

 

 

Inspektionssida väljs på plats då delarnas inbördes placering avgör inspektionssida vänster eller häger.


Att tänka på vid installation

Fläkten skall monteras med enligt ritning angiven längd (3 x kanaldiameter) före och efter fläkten. Detta för att undvika turbulens och ökat slitage, och för att kunna uppnå maximal effekt och minimal energiförbrukning. Montera alltid de flexibla förbindelserna av FLF-typ som visas på bilden.

 

 

 

Kapacitetsdiagram

Det finns 6 storlekar att välja mellan, FXR06, FXR08, FXR11, FXR15, FXR22, FXR30. Nedan kapacitetsdiagram visar tryckfall på luftsidan vid angivet luftflöde. Tryckfallet adderat med kanaltrycket på från- och avluft ger underlag till dimensionering av fläkt. Även tryckfall från anslutningslådor och externt kanalsystem måste tas i beaktande för korrekt dimensionering. EXHAUSTO rekommenderar att ha en raksträcka motsvarande 3 gånger kanalanslutningsdiametern mellan BESB boxfläkt och FXR återvinningsaggregat. För exakta data gällande återvinningsbatteriet kontakta EXHAUSTO AB.

Storlek  Max luftflöde
FXR06 600 l/s
FXR08 800 l/s
FXR11 1100 l/s
FXR15 1.500 l/s
FXR22 2.200 l/s
FXR30 3.000 l/s

Flödesdiagram FXR


Måttritningar

I nedanstående ritning anges huvudmåtten (all mått i mm):

Dimensions FX

 

Huvudmått

Mått   FXR06  FXR08 FXR11 FXR15  FXR22   FXR30
A  460  460     460   460  460  460
C 820   820 960   1140  1375  1520
 D 890   933 1077   1203  1328  1273
 E  135-200  135-200 135-200   135-200  135-200  135-200
 F  88  88 88   88  88  88
 G 246   268 338   401  463  434
 H 260   260 260   260  260  260
 I   206   206 206   206  206  206
 J 108   108 108   108  108  108

 

Anslutningsmått och vikter

Vikter: 

FXR06: 108 kg (suglådor väger 13 kg/st)

FXR08: 112 kg (suglådor väger 13 kg/st)

FXR11: 130 kg (suglådor väger 15 kg/st)

FXR15: 162 kg (suglådor väger 20 kg/st)

FXR22: 200 kg (suglådor väger 25 kg/st)

FXR30: 212 kg (suglådor väger 26 kg/st)

   Kanal Tillopp/Retur  Kond. avlopp 
FXR08   780x780  DN25  DN25
FXR15  1100x1160  DN32  DN25
FXR22  1335x1285  DN50  DN25
FXR30  1480x1230  DN50  DN25

Huvudmått för suglåda SG

Mått   FXR08 FXR15  FXR22   FXR30
K 820 1140 1375 1520
L 933  1203  1328  1273
M 307  352  352  574
N  400  500  500  630

Brandautomatik och tillbehör

FXR06, FXR08, FXR11, FXR15, FXR22, FXR30 inkluderar återvinningsbatteri, Filterdel F5, brandgasbypass, filtermanometer, stödfötter, vattenlås och påmonterat spjällställdon.

Tillbehör:

  • Suglåda SG, storlek SG06, SG08, SG11, SG15, SG22, SG30

 

Lösningar för brandautomatik 

FLEX81

Automatikskåpet FLEX81 är avsett för reglering av ett EXHAUSTO ventilationssystem med hastighetsreglerad fläktmotor med påbyggd eller separat varvtalsregulator samt med värmeåtervinnare.

FLEX81 innehåller funktioner för konstanttryckreglering av fläkten samt styrning och motionering/funktionskontroll av två brandgasspjäll. Vid signal från rökdetektor eller extern brandenhet öppnar det ena brandgasspjället en bypasskanal förbi återvinningsbatteri och filter. Dessutom finns funktioner för filtervakt, luftflödesmätning samt temperaturmätning före och efter värmeåtervinnaren.

FLEX81 är avsett för anslutning till överordnat styrsystem via ModBus TCP/IP eller RS485. För lokal manöver
finns en operatörspanel samt FRÅN/AUTO-omkopplare för fläkten i automatikskåpets front.

   

BRC4 


För mindre avancerat styrbehov kan även automatikmodul BRC4 användas. BRC4 har ingång för rökdetektor och motionerar brandgasspjäll.

  

Motsvarande finns med kommunikationsmöjlighet och heter BRC4MT för Modbus TCP/IP och BRC4MR för Modbus RTU.

Rökdetektor UG3O

UG3O är benämningen på optisk rökdetektor för kanalmontage.

 

Utbytesfilter och storlekar:

Klicka här för utbytesfilter och storlekar  


 

 

Samla till allt om produktserien FXR06, FXR08, FXR11, FXR15, FXR22, FXR30

KONTAKTA OSS IDAG

Få gratis rådgivning 
om ventilationsprodukter 
och systemlösningar
EXHAUSTO AB
Östra Hindbyvägen 26B
SE-213 74 Malmö

Tel +46 (0)10-211 7100
E-mail: info@exhausto.se

Beräknings-
program

Använd EXHAUSTOs kostnadsfria beräkningsprogram för beräkning av ventilationsanläggningar och systemlösningar

Hitta beräkningsprogram här
Vex overview

VEX-översikt

Få en snabb översikt över hela programmet med kompakta VEX-aggregat med värmeåtervinning.

Se VEX-översikten här