VEX35DV

VEX35DV för decentral bostadsventilation Litet, kompakt aggregat med motströmsväxlare. Alla stosar utgår från toppen av aggregatet.

Tekniska data, VEX35-2DV
EFFEKTER  
Min/max luftflöde - aggregat med motor M1 15 - 65 l/s 
Min/max luftflöde - aggregat med motor M2 20 - 120 l/s 
Luftflöde vid 80 Pa systemtryckfall och max. SEL/SFP 1 000 J/m³ 55 l/s
Filterklass, standard
(ePM​1 70% (F7) filter kan levereras som tillbehör)        

ePM10 55% (M5)

Omgivningstemperatur (installationsplats)     +5 ºC till 40 ºC 
Driftstemperaturintervall utan förvärme
(Vid utetemperaturer under ca -0 ºC rekommenderas förvärmebatteri för att säkerställa balanserad drift)
0 ºC till 40 ºC 
Driftstemperaturintervall med standard förvärmare   -12 ºC till 40 ºC
SKÅPET  
Höjd
– inkl. fötter och ställskruvar (tillbehör)
– exkl. fötter och ställskruvar

943 mm
750 mm
Bredd 598 mm
Djup inkl. upphängning   525 mm
Stutsdimension, nippelmått  Ø160 mm
Vikt inkl. emballage 59,5 kg
Vikt, aggregat
- vikt utan lucka
- vikt utan lucka, filtren och växlar
 54,0 kg
47,0 kg
41,5 kg
Mått inkl. emballage (HxBxD) 975x625x570 mm
Ytterhölje, material Varmgalvaniserad plåt
Ytterhölje, batteri Olackad*
Isolering av aggregat (mineralull)  30 mm
IP-klassning  IP34

* Kan levereras lackerad, mot extrakostnad och längre leveranstid, i färgerna RAL9005, 9016, 7035 och 7040

EL-DATA  
Manöverpanel STOUCHVEX3335

Matningsspänning  1x230 V, 50 Hz
Max. strömförbrukning:
– utan för- och eftervärme
– med för- och eftervärme
 
1,77 A
7,52 A
Max. effektförbrukning:
– utan för- och eftervärme
– med för- och eftervärme

0,18 kW
1,47 kW

Tekniska data, elvärmebatteri

Elvärmebatteri Förvärmebatteri
EKA NIS 1601000
 Eftervärmebatteri
EKA 160300
Luftflöde  200 m³/h 200 m³/h
Värmekapacitet 1,0 kW 0,3 kW
Temperaturökning 14,7 K 4,4 K
Strömförbrukning (1x230 V) via VEX 4,3 A 1,3 A
Kanalanslutning  Ø 160 mm Ø 160 mm
 Vikt 3,0 kg 3,0 kg

Eftersom det elektriska värmebatteriet inte har några lameller är tryckfallet obetydligt.
Termosäkring och manuell återställning finns inbyggd.

Måttritningar:

HE coil for VEX33 og VEX35


Större förvärmningselement

Under vissa förutsättningar är det möjligt att ansluta ett förvärmningselement på över 1000 watt. Se hur i  anvisning 3005367.


Positionsritning med luftriktningar

Illustrationen visar aggregatets uppbyggnad och dess komponenter (här som en Left-utgåva)

VEX35 position SE 

 Nr Del 
1 Övertäckning över automatikkretskort
2 Temperatursensor, avluft (TE)
3 Temperatur- och fuktsensor, frånluft (DTJ100.1)
4 Temperaturgivare, uteluft (TL)
5 Fläkt, avluft (IV)
6 Fläkt, tilluft (PV)
7 Motströmsväxlare (PR)
8 Filter, frånluft (IF)
9 Filter, tilluft (PF)
10 Bypassmotor (M1)
11 Temperaturgivare, tilluft (TJ)
12 El-kabel med kontakt
13 Dropplåt/kondensavlopp (minsta avstånd under VEX35: 150 mm
14 Sockel och ställskruvar (tillbehör för montering på golv)

Manöverpanel
Manöverpanel STOUCHVEX3335
  S_touch_panel 
Beskrivning Enkel styrning med de nödvändiga inställningsmöjligheterna
Tillbehör till VEX33-2DM V
Tillbehör till VEX35-2DV V
Enknappsmanövrering V
Barnsäkring V
Knappljud V
Kommunikations-
protokoll Modbus
V
Standby-läge, energisparfunktion V
Panelens mått 84x84x22
Visning av aktuell tilluftstemperatur V
Visning av inställd tilluftstemperatur V
Visning av fläkthastighet V
CO2 överstyrningsmöjlighet V
Inställning av
tidsstyrning
V
Kapacitetsdiagram

VEX35-2DV, kapacitetsdiagram 

Aggregat med motortyp M1

VEX35-2 Capacity M1
Kapacitetsdiagram med ePM10 55% filter (M5)
SEL/SFP-kurve (specifik elförbrukning för lufttransport för båda fläktarna)
 = Tryckfallstillägg kunststoffvarmeveksler (Pa)
 = Tryckfallstillägg ePM1 70% filter (F7) (Pa)

Fläkt toleransklass 3, enligt DIN24166

 

Aggregat med motortyp M2

VEX35-2 Capacity M2
Kapacitetsdiagram med ePM10 55% filter (M5)
SEL/SFP-kurve (specifik elförbrukning för lufttransport för båda fläktarna)
 = Tryckfallstillägg kunststoffvarmeveksler (Pa)
 = Tryckfallstillägg ePM1 70% filter (F7) (Pa)
Fläkt toleransklass 3, enligt DIN24166

Temperaturverkningsgrad

VEX35-2DV

VEX35-2 Curves efficiency 

1: VEX35-2DV med plastvärmeväxlare
2: VEX35-2DV med aluminiumsveksler


Ljuddata

Ljudtrycksnivå

VEX monterad:  Luftflöde Ljudtyp Total dB(A)
Fritt hängande på vägg 35 l/s och 65 Pa LpA, 1 m  32
LpA, 2 m  26
50 l/s och 85 Pa LpA, 1 m  39
LpA, 2 m  33
Inbyggd i köksskåp bakom stängd lucka 35 l/s och 65 Pa LpA, 1 m  29
LpA, 2 m  23
50 l/s och 85 Pa LpA, 1 m  31
LpA, 2 m  25

Ljudeffektnivå

     
Luftflöde och tryck Luftriktning
    
Total LwA dB(A)
    LwA dB(A)
125 Hz 250 Hz 500 Hz  1K Hz 2K Hz 4K Hz  8K Hz 
35 l/s och 65 Pa Tilluft  57  47 49 51 52 50 46 36
Frånluft  47  40 42  41 39  35  28  24
Omgivningar  40  26 36  34  27  33  26  17
50 l/s och 85 Pa Tilluft  63  52 54  57  58  55  51  42
Frånluft   52  44 48  46  45  41  34  29
Omgivningar  47  33 43  41  37  38  36  19

Måttritningar

VEX35-2DV, måttritningar

Alla mått anges i mm.

VEX35-2DV – vänster:

VEX35DV målskitse left

 

VEX35-2DV – höger:

VEX35DV målskitse right


Samla till allt om produktserien VEX35DV

KONTAKTA OSS IDAG

Få gratis rådgivning 
om ventilationsprodukter 
och systemlösningar
EXHAUSTO AB
Östra Hindbyvägen 26B
SE-213 74 Malmö

Tel +46 (0)10-211 7100
E-mail: info@exhausto.se
Calculation_300W

Beräknings-
program

Använd EXHAUSTOs kostnadsfria beräkningsprogram för beräkning av ventilationsanläggningar och systemlösningar

Hitta beräkningsprogram här
Vex overview

VEX-översikt

Få en snabb översikt över hela programmet med kompakta VEX-aggregat med värmeåtervinning.

Se VEX-översikten här