VEX35DV

VEX35DV

VEX35DV för decentral bostadsventilation Litet, kompakt aggregat med motströmsväxlare. Alla stosar utgår från toppen av aggregatet.

Tekniska data, VEX35-2DV
EFFEKTER  
Min/max luftflöde - aggregat med motor M1 15 - 65 l/s 
Min/max luftflöde - aggregat med motor M2 20 - 120 l/s 
Luftflöde vid 80 Pa systemtryckfall och max. SEL/SFP 1 000 J/m³ 55 l/s
Filterklass, standard
(ePM​1 70% (F7) filter kan levereras som tillbehör)        

ePM10 55% (M5)

Omgivningstemperatur (installationsplats)     +5 ºC till 40 ºC 
Driftstemperaturintervall utan förvärme
(Vid utetemperaturer under ca -0 ºC rekommenderas förvärmebatteri för att säkerställa balanserad drift)
0 ºC till 40 ºC 
Driftstemperaturintervall med standard förvärmare   -12 ºC till 40 ºC
SKÅPET  
Höjd
– inkl. fötter och ställskruvar (tillbehör)
– exkl. fötter och ställskruvar

943 mm
750 mm
Bredd 598 mm
Djup inkl. upphängning   525 mm
Stutsdimension, nippelmått  Ø160 mm
Vikt inkl. emballage 59,5 kg
Vikt, aggregat
- vikt utan lucka
- vikt utan lucka, filtren och växlar
 54,0 kg
47,0 kg
41,5 kg
Mått inkl. emballage (HxBxD) 975x625x570 mm
Ytterhölje, material Varmgalvaniserad plåt
Ytterhölje, batteri Olackad*
Isolering av aggregat (mineralull)  30 mm
IP-klassning  IP34

* Kan levereras lackerad, mot extrakostnad och längre leveranstid, i färgerna RAL9005, 9016, 7035 och 7040

EL-DATA  
Manöverpanel STOUCHVEX3335

Matningsspänning  1x230 V, 50 Hz
Max. strömförbrukning:
– utan för- och eftervärme
– med för- och eftervärme
 
1,77 A
7,52 A
Max. effektförbrukning:
– utan för- och eftervärme
– med för- och eftervärme

0,18 kW
1,47 kW

Tekniska data, elvärmebatteri

Elvärmebatteri Förvärmebatteri
EKA NIS 1601000
 Eftervärmebatteri
EKA 160300
Luftflöde  200 m³/h 200 m³/h
Värmekapacitet 1,0 kW 0,3 kW
Temperaturökning 14,7 K 4,4 K
Strömförbrukning (1x230 V) via VEX 4,3 A 1,3 A
Kanalanslutning  Ø 160 mm Ø 160 mm
 Vikt 3,0 kg 3,0 kg

Eftersom det elektriska värmebatteriet inte har några lameller är tryckfallet obetydligt.
Termosäkring och manuell återställning finns inbyggd.

Måttritningar:

HE coil for VEX33 og VEX35


Större förvärmningselement

Under vissa förutsättningar är det möjligt att ansluta ett förvärmningselement på över 1000 watt. Se hur i  anvisning 3005367.


Positionsritning med luftriktningar

Illustrationen visar aggregatets uppbyggnad och dess komponenter (här som en Left-utgåva)

VEX35 position SE 

 Nr Del 
1 Övertäckning över automatikkretskort
2 Temperatursensor, avluft (TE)
3 Temperatur- och fuktsensor, frånluft (DTJ100.1)
4 Temperaturgivare, uteluft (TL)
5 Fläkt, avluft (IV)
6 Fläkt, tilluft (PV)
7 Motströmsväxlare (PR)
8 Filter, frånluft (IF)
9 Filter, tilluft (PF)
10 Bypassmotor (M1)
11 Temperaturgivare, tilluft (TJ)
12 El-kabel med kontakt
13 Dropplåt/kondensavlopp (minsta avstånd under VEX35: 150 mm
14 Sockel och ställskruvar (tillbehör för montering på golv)

Manöverpanel
Manöverpanel STOUCHVEX3335
  S_touch_panel 
Beskrivning Enkel styrning med de nödvändiga inställningsmöjligheterna
Tillbehör till VEX33-2DM V
Tillbehör till VEX35-2DV V
Enknappsmanövrering V
Barnsäkring V
Knappljud V
Kommunikations-
protokoll Modbus
V
Standby-läge, energisparfunktion V
Panelens mått 84x84x22
Visning av aktuell tilluftstemperatur V
Visning av inställd tilluftstemperatur V
Visning av fläkthastighet V
CO2 överstyrningsmöjlighet V
Inställning av
tidsstyrning
V
Kapacitetsdiagram

VEX35-2DV, kapacitetsdiagram 

Aggregat med motortyp M1

VEX35-2 Capacity M1
Kapacitetsdiagram med ePM10 55% filter (M5)
SEL/SFP-kurve (specifik elförbrukning för lufttransport för båda fläktarna)
 = Tryckfallstillägg kunststoffvarmeveksler (Pa)
 = Tryckfallstillägg ePM1 70% filter (F7) (Pa)

Fläkt toleransklass 3, enligt DIN24166

 

Aggregat med motortyp M2

VEX35-2 Capacity M2
Kapacitetsdiagram med ePM10 55% filter (M5)
SEL/SFP-kurve (specifik elförbrukning för lufttransport för båda fläktarna)
 = Tryckfallstillägg kunststoffvarmeveksler (Pa)
 = Tryckfallstillägg ePM1 70% filter (F7) (Pa)
Fläkt toleransklass 3, enligt DIN24166

Temperaturverkningsgrad

VEX35-2DV

Temperaturverkningsgraden och i mindre utsträckning (SFP/SEL-värdena) för en viss enhet är nära relaterad till värmeväxlaren och beror på märke. Eftersom vi ibland byter leverantör kan det finnas mindre skillnader i tekniska data.

VEX35-2 Curves efficiency 
Kurvan är vägledande.

1: VEX35-2DV med plastvärmeväxlare
2: VEX35-2DV med aluminiumsveksler


Ljuddata

Ljudtrycknivå

VEX monterad:  Motor Luftflöde Ljudtyp Total dB (A)

Inbyggd i köksskåp bakom stängd lucka
M1 35 l/s och 80 Pa Lp(A),
1 m
30
M2 45 l/s och 90 Pa Lp(A),
1 m
 33

​Vid rumsdämpning 20 m2​ Sabin

Ljudeffektnivå     

Motortyp / Luftriktning
    
 Luft-
flöde 
[l/s]
Tryck
[Pa]
    Lwa dB (A)
125 Hz 250 Hz 500 Hz  1 KHz 2 KHz 4 KHz 
M1: Uteluft - Frånluft 35  80 41 47 41 35 32 15
M1: Tilluft - Avluft 35  80 51 55 56 50 51 38
M2: Uteluft - Frånluft 45 90 41 48 43 35 33 14
M2: Tilluft - Avluft 45 90 50 58 59 54 54 41
Måttritningar

VEX35-2DV, måttritningar

Alla mått anges i mm.

VEX35-2DV – vänster:

VEX35DV målskitse left

 

VEX35-2DV – höger:

VEX35DV målskitse right


Samla till allt om produktserien VEX35DV

KONTAKTA OSS IDAG

Få gratis rådgivning 
om ventilationsprodukter 
och systemlösningar
EXHAUSTO AB
Östra Hindbyvägen 26B
SE-213 74 Malmö

Tel +46 (0)10-211 7100
E-mail: info@exhausto.se

Beräknings-
program

Använd EXHAUSTOs kostnadsfria beräkningsprogram för beräkning av ventilationsanläggningar och systemlösningar

Hitta beräkningsprogram här
Vex overview

VEX-översikt

Få en snabb översikt över hela programmet med kompakta VEX-aggregat med värmeåtervinning.

Se VEX-översikten här