VEX33-2DM

VEX33

VEX33-2DM för decentral bostadsventilation Takhängt aggregat med motströmsväxlare. Kan även monteras horisontellt och vertikalt på vägg eller monteras på fötter på golv.

Tekniska data, VEX33-2DM
EFFEKTER  
Luftflöde vid 80 Pa systemtryckfall
och max. SEL/SFP 1 000 J/m³
55 l/s
Bostadsyta: rekommenderas för
bostäder upp till
 45 l/s
Temperaturverkningsgrad vid 55 l/s:
I enlighet med EN13 141-7
Vid kondenserande drift
Upp till 86 %
 Upp till 91 %
Filterklass tilluft/frånluft, standard
(ePM10 55% (M5)- och
ePM1 70% (F7)-filter kan levereras som tillbehör)        
 ISO Coarse 65% (G4)
Omgivningstemperatur (installationsplats)     +5 ºC till 40 ºC 
Driftstemperaturintervall utan förvärme
(Vid utetemperaturer under ca -5 ºC rekommenderas
förvärmebatteri för att säkerställa balanserad drift)
-5 ºC till 40 ºC 
Driftstemperaturintervall med standard förvärmare  -12 ºC till 40 ºC
SKÅPET  

Höjd
– som takmonterad inkl., vibrationsdämpare
– inkl. fötter och ställskruvar (tillbehör) för horisontell montering
på golvet


324 mm
826 mm
Bredd (utan kondensavlopp) * 686 mm
Djup (utan kondensavlopp) *
1 225 mm
Stutsdimension, nippelmått  Ø160 mm
Vikt, aggregat 53 kg
Vikt inkl. emballage  67 kg
Mått inkl. emballage (HxBxD) som ceiling-aggregat 325x780x1 400 mm
Ytterhölje, material Varmgalvaniserad plåt
Ytterhölje, batteri Olackerad
Isolering i aggregat (EPP) 15–30 mm
IP-klassning  IP54

* Endast ett kondensavlopp används, se måttritningar

EL-DATA  
Manöverpanel STOUCHVEX3335
Matningsspänning  1x230 V, 50 Hz
Max. strömförbrukning:
– utan för- och eftervärme
– med för- och eftervärme
 
1,50 A
7,25 A
Max. effektförbrukning:
– utan för- och eftervärme
– med för- och eftervärme

0,17 kW
1,50 kW

Tekniska data, elvärmebatteri

Elvärmebatteri Förvärmebatteri
EKA NIS 1601000
 Eftervärmebatteri
EKA 160300
Luftflöde  200 m³/h 200 m³/h
Värmekapacitet 1,0 kW 0,3 kW
Temperaturökning 14,7 K 4,4 K
Strömförbrukning (1x230 V) via VEX 4,3 A 1,3 A
Kanalanslutning  Ø 160 mm Ø 160 mm
 Vikt 3,0 kg 3,0 kg

Eftersom det elektriska värmebatteriet inte har några lameller är tryckfallet obetydligt.
Termosäkring och manuell återställning finns inbyggd.

Måttritningar:

HE coil for VEX33 og VEX35


Större förvärmningselement

Under vissa förutsättningar är det möjligt att ansluta ett förvärmningselement på över 1000 watt. Se hur i  anvisning 3005367.


Positionsritning med luftriktningar

Illustrationen visar aggregatets uppbyggnad och dess komponenter (set nerifrån):

VEX33 positionstegning 

Nr Del 
 1 Vibrationsdämpare för upphängning
 2 2 Uteluftsfilter inkl. övertäckning (IF)
 3 Temperaturgivare, uteluft (TL)
 4 Bypass-spjäll och motor
 5 Automatikkretskort
 6 Matarkabel (3 m) inkl. kontakt
 7 Tryckmätpunkt, fläktdrift 
 8 Tilluftsfläkt
 9 Etikett, luftriktningar
 10 Anslutningsstuts, Ø160 mm
 11 Kondensbricka, rostfri
 12 Frånluftsfläkt (IV)
 13 Kondensavlopp, Ø21 mm
1) Kom ihåg att montera det extra kondensavloppet som medföljer Ø16mm
 14 Motströmsvärmeväxlare (PR)
 15 Temperatur- och fuktgivare, frånluft (TA DTJ100.1))
 16 EPP-isolering 
 17 Frånluftsfilter inkl. övertäckning (PF)
 18 Hölje, galvaniserad plåt 

Manöverpanel
Manöverpanel STOUCHVEX3335
  S_touch_panel 
Beskrivning Enkel styrning med de nödvändiga inställningsmöjligheterna
Tillbehör till VEX33-2DM V
Tillbehör till VEX35-2DV V
Enknappsmanövrering V
Barnsäkring V
Knappljud V
Kommunikations-
protokoll Modbus
V
Standby-läge, energisparfunktion V
Panelens mått 84x84x22
Visning av aktuell tilluftstemperatur V
Visning av inställd tilluftstemperatur V
Visning av fläkthastighet V
CO2 överstyrningsmöjlighet V
Inställning av
tidsstyrning
V
Kapacitetsdiagram

VEX33-2DM, kapacitetsdiagram

Curves capacity VEX33DM
Kapacitetsdiagram med ISO Coarse 65% (G4) filter
SEL/SFP-diagram (specifik elförbrukning för lufttransport för båda fläktarna)
Arbetskurvor

Temperaturverkningsgrad

VEX33-2DM

I VEX33-2DM finns det en motströmsväxlare av aluminium

Temperaturverkningsgraden och i mindre utsträckning (SFP/SEL-värdena) för en viss enhet är nära relaterad till värmeväxlaren och beror på märke. Eftersom vi ibland byter leverantör kan det finnas mindre skillnader i tekniska data.

RD13793 
Kurvan är vägledande.

Temperaturverkningsgrad:

_____ Verkningsgrad utan kondensering enligt EN308:
Frånluft = 25 °C/28 % rel. fukt. – uteluft = 5 °C/50 % rel. fukt.
Balans mellan tilluft/frånluft = 1,0
 _ _ _ Verkningsgrad med kondensering:
Frånluft = 22 °C/50 rel.fukt. – uteluft = +2 °C/85 rel. fukt.
Balans mellan tilluft/frånluft = 1,0
Ljuddata

Ljudtrycksnivå

VEX monterad Luftflöde Ljydtyp Total dB(A)
- fritt hängande under tak 35 l/s och 65 Pa Lp(A), 1 m  31
50 l/s och 85 Pa Lp(A), 1 m  33
- inbyggd över nerhängt tak
35 l/s och 65 Pa Lp(A), 1 m  29
50 l/s och 85 Pa Lp(A), 1 m   31

Ljudeffektnivå

     
Luftflöde och tryck Luftriktning
    
Total Lwa dB (A)
    Lwa dB (A)
125 Hz 250 Hz 500 Hz  1 KHz 2 KHz 4 KHz  8 KHz 
35 l/s och 65 Pa Tilluft  54  46 49 50 45 42 40 36
Frånluft  46  39 40  41 38  33  29  24
Omgivningar  38  31 32  33  30  28  25  22
50 l/s och 85 Pa Tilluft  56  48 50  52  47  46  43  39
Frånluft   48  40 42  43  40  35  32  28
Omgivningar  40  32 34  35  33  30  28  25

Måttritningar

VEX33DM, måttritningar

Alla mått anges i mm.
VEX33-2DM Dimensional sketches

1) Kom ihåg att montera det extra kondensavloppet som medföljer


Samla till allt om produktserien VEX33-2DM

KONTAKTA OSS IDAG

Få gratis rådgivning 
om ventilationsprodukter 
och systemlösningar
EXHAUSTO AB
Östra Hindbyvägen 26B
SE-213 74 Malmö

Tel +46 (0)10-211 7100
E-mail: info@exhausto.se

Beräknings-
program

Använd EXHAUSTOs kostnadsfria beräkningsprogram för beräkning av ventilationsanläggningar och systemlösningar

Hitta beräkningsprogram här
Vex overview

VEX-översikt

Få en snabb översikt över hela programmet med kompakta VEX-aggregat med värmeåtervinning.

Se VEX-översikten här