VEX308 - decentralt ventilationsaggregat med motströmsväxlare

Tekniska data

Tekniska data, VEX308

Aggregatdata
Min. luftflöde 40 l/s
Max. luftflöde
- standardaggregat
- delvist inbyggt aggregat

230 l/s
220 l/s
Upptagen effekt med och utan vattenvärmebatteri 2,5 A – 575 W
Upptagen effekt med elvärmebatteri 12,9 A – 2975 W
Maximal säkring  16 A 
Strömförsörjning 1 x 230 V + N + PE ~ 50 Hz 
Max. läckström 6 mA 
Vikt inkl. vattenvärmebatteri HW308SE
- standardaggregat
- delvist inbyggt aggregat

184 kg
203 kg 
Kanalanslutning  Ø 315 mm 
HW, anslutningsdimension 2 x DN15 (½")
Modulerande bypass Ja (standard)
Filterklass frånluftsfilter ePM10 60 % (M5)
Filterklass, uteluftsfilter ePM1 55 % (F7)
Filterklass, förfilter uteluft Coarse 60 % (G4)

 

Kapacitetsområden

Kapacitetsområden, VEX308

 

För beräkning med dina förutsättningar hänvisar vi till vårt beräkningsprogram VEX308-Selector .

 

Temperaturverkningsgrad

Temperaturverkningsgrad, VEX308

Temperaturverkningsgraden och i mindre utsträckning (SFP/SEL-värdena) för en viss enhet är nära relaterad till värmeväxlaren och beror på märke. Eftersom vi ibland byter leverantör kan det finnas mindre skillnader i tekniska data och därför rekommenderar vi att det alltid görs en beräkning på projektet med hjälp av vårt beräkningsprogram EXselect.

VEX308 temperaturvirkningsgrad
Kurvan är vägledande och vi rekommenderar att det görs en beräkning med beräkningsprogrammet EXselect för det enskilda projektet.

stiblet streg Verkningsgrad med kondensering:
Avluft = 20 °C/55 rel. fukt. – uteluft = -10 °C/50 rel. fukt.
Balans mellan tilluft/avluft = 1,0.
stiblet prikket streg Verkningsgrad utan kondensering med obalans:
Avluft = 25 °C/28 % rel. fukt. – uteluft = 5 °C/90 % rel. fukt.
Balans mellan tilluft/avluft = 0,8.
tyk streg Verkningsgrad utan kondensering i enlighet med EN308:
Avluft = 25 °C/28 % rel. fukt. – uteluft = 5 °C/90 % rel. fukt.
Balans mellan tilluft/avluft = 1,0.

 

Temperaturverkningsgrad för VEX-aggregatet visas för olika volymströmsförhållanden beräknade som:

Tilluft = 0,8 och 1,0
Avluft
Ljuddata

Ljuddata, VEX308

 

RD13362

 

Förutsättningar för ljudmätningar:

Lp(A)ref = Ljudtrycksnivå i referensrum med efterklangstid T = 0,6 s.

För beräkning av ljuddata hänvisas till beräkningsprogrammet VEX308-Selector .

 

Måttskiss

Måttskiss, VEX308

Standardaggregat

RD13098

Delvist inbyggt aggregat

RD13445


Utrymmeskrav

För funktion och service av VEX308 ska det finnas fritt utrymme runt aggregatet.

VEX308 får inte placeras närmare väggar eller inventarier än 500 mm på vardera sida och det ska vara 850 mm fritt utrymme under aggregatet för att ge utrymme för service.

VEX308 plads i rummet

Se till att det går till att komma åt automatiken efter monteringen av det delvis inbyggda aggregatet


Tillbehör

Tillbehör, VEX308

 

Det finns färdiga paketlösningar för beställning, men det är även möjligt att konfigurera VEX308 efter behovet i just ditt projekt.

Kontakta EXHAUSTO för önskemål som inte anges här.

Varunr Beskrivning
HW308SE Inbyggt vattenvärmebatteri, SMALL inkl. MVM motorventil 
HW308LE Inbyggt vattenvärmebatteri, LARGE inkl. MVM motorventil 
HE3082E Inbyggt elvärmebatteri, SMALL 2,4 kW
SBD Rökdeckare monterat i uteluft
CONPUMP Kondensvattenpump
LS31524 Avstängningsspjäll (Ø315 mm) används vid lodrät frånluft
YGC315ALU Ytterväggsgaller (Ø315 mm) i aluminium
FP308E360M Frånluftsfilter ePM10 60 % (M5)
FP308F7 Uteluftsfilter ePM1 55 % (F7)
FP308C60S Förfilter, uteluft – filterklass Coarse 60 % (G4)

VEX308 tilbehør

Lufthastighet

Lufthastighet, VEX308

Ritningen visar var luftens hastighet har fallit till ca 0,2 m/s (L0,2) vid olika luftflöden.

VEX308_air_velocity_SE

PIR-sensor

PIR-sensor, VEX308

PIR-B, inbyggd PIR-sensor (tilbehör)

VEX308 och VEX308 delintegrerad kan levereras med inbyggd PIR-sensor, som registrerar rörelser i lokalen och startar ventilationen automatiskt. 

Räckvidd

Ritningen visar PIR-sensorns räckvidd.

VEX308 PIR sensor in room

Samla allt om produktserien VEX308 - decentralt ventilationsaggregat med motströmsväxlare

KONTAKTA OSS IDAG

Få gratis rådgivning 
om ventilationsprodukter 
och systemlösningar
EXHAUSTO AB
Byängsgränd 6 1 TR
SE-120 40 ÅRSTA

Tel +46 (0)10-211 7100
E-mail: info@exhausto.se

Beräknings-
program

Använd EXHAUSTOs kostnadsfria beräkningsprogram för beräkning av ventilationsanläggningar och systemlösningar

Hitta beräkningsprogram här
Vex overview

VEX-översikt

Få en snabb översikt över hela programmet med kompakta VEX-aggregat med värmeåtervinning.

Se VEX-översikten här