VEX308 Decentral ventilation

Allmänt

VEX308 – decentraliserad ventilation för skolor, butiker och kontor

Ett ventilationsaggregat för decentraliserad ventilation, en kostnadseffektiv och enkel lösning. VEX308 placeras direkt i det rum den skall betjäna. Inga till- eller frånluftskanaler behöver monteras. Allt är verkligen integrerat i aggregatet, även eftervärmningsbatteri.

VEX308 säkrar:

  • Snabb och enkel montering
  • Hög temperaturverkningsgrad.
  • Enkel drift, förinställd från fabrik
  • Möjlighet till central övervakning av flera aggregat
  • Säkerställer ett bra inomhusklimat

VEX308_lige_der_hvor_behovet_er

Delvis inbyggd montering

VEX308 – decentral ventilation

Delvis inbyggd montering

VEX308 kan dessutom beställas i ett utförande avsett för montering delvist inbyggd i ett nerhängt undertak. Installationen blir därmed både kompakt och nästan osynlig.

VEX308-partly-integrated   

Rengöring av ”air-box” på tilluftssidan

Som fotot nedan visar är det möjligt att öppan airbox med snäpplås (2), varvid gångjärnsluckan öppnas (1). Luckan kan göras fast så att det är möjligt att rengöra airboxen underifrån. 

 VE308_partly_integrated_open
 Opening of VEX308 partly integrated
 VEX308 partly integrated - cleaning
Gör din egen design

Anpassa VEX308 till den lokal där den ska installeras

VEX308 levereras som standard med vitlackerade dekorplåtar, lock och dekorationsband, men kan levereras i många olika utföranden. Dekorplåtar och lock finns i vitt, aluminiumzink eller svartgrå och med dekorationsband i sju olika färger.

Färg, dekorplåtar och lucka

Välj mellan vit (RAL 9016), grå (RAL 9007) och aluzink (metall aluzink-färg, ingen RAL-kode.)

VEX308-colour-options 

Färg, dekorationsband

Se exakt färginformation nedan:


Paketlösningar

Paketlösningar för optimal och energibesparande drift

VEX308 är fabriksinställd att behovsstyra ventilationen och anpassar sig automatiskt efter belastningen i lokalen.

Det finns ingen manöverpanel i lokalen och därmed är det ingen risk att personal gör olämpliga inställningar av aggregatet.

VEX308 pakket 1 billed

Paketlösning för vanliga lokaler

– t.ex. undervisningslokaler, butiker eller konferensrum

Närvarogivaren startar aggregatet vid rörelser i lokalen.
Den inbyggda CO2-sensorn reglerar ventilationen efter CO2-nivån i lokalen.

VEX308 PIR sensor Inbyggd PIR-sensor
VEX308 info LED Info-LED-statuslampa
VEX308 CO2 sensor Inbyggd CO2-sensor
VEX308 indstillet fra fabrik Programmerad från fabriken

 

VEX308 pakke 2 billed

Paketlösning för fuktbelastade lokaler

– t.ex. omklädningsrum, träningslokaler eller toaletter

Närvarogivaren startar aggregatet vid rörelser i lokalen.
Den inbyggda RH-givaren reglerar ventilationen efter lokalens relativa luftfuktighet.

VEX308 PIR sensor Inbyggd PIR-sensor
VEX308 info LED Info-LED-statuslampa
VEX308 RH sensor Inbyggd RH-givare
VEX308 indstillet fra fabrik Programmerad från fabriken
Placering

Ett aggregat – två monteringsmöjligheter

VEX308 levereras med stosarna monterade på aggregatets baksida, tänkt för väggmontering.

Om anslutning via taket är lämpligare flyttas stosarna enkelt till aggregatets ovansida. Det sker genom att flytta stosarna och täckplåtarna från baksidan och toppen. Samtidigt vänds frånluftsfläkten och det monteras ev. ett motorspjäll i frånfluftskanalen.

VEX308-monteringsmöjligheter

Placering av VEX308

Vid planering av en VEX308-lösning ska man ta hänsyn till lokalens form för att erhålla optimal placering av aggregatet.

I kvadratiska lokaler med nästan lika långa väggar kan man placera VEX308 fritt, men bäst är nära mitten av väggen. I smala lokaler bör man undvika placering på långsidorna för att säkra en god cirkulation av ventilationsluften.

Konstruktion

VEX308, konstruktion

Skåpet har en solid konstrutkion tillverkad av aluzink, AZ185 klass C4. Den ljudabsorberande isoleringen ger ett otroligt tystgående ventilationsaggregat som kan monteras i alla typer av lokaler utan problem.

Högeffektiva motströmsväxlare med hög temperaturverkningsgad säkrar ett bra inomhusklimat med låg energiförbrukning.

Energibesparande EC-motorer samt en bra styrning med EXact2-automatik ger en låg strömförbrukning.

Dränring måste anslutas till aggregatet för att leda bort kondensvatten.

Principdiagram, VEX308 med vattenvärmebatteri (HCW)

RD13116 SE


VEX308 har konstruerats i enlighet med VDI 6022


VEX 308 har konstruerats i enlighet med VDI 6022, som lägger stor vikt vid att aggregatet är lätt att serva och rengöra. I VEX308 kan alla ytor rengöras enkelt och isoleringsmaterialet är täckt med en godkänd folie
(SS-EN ISO 846), som förhindrar smutsansamlingar.

VEX308 delvis inbyggd kan dessutom öppnas på tilluftssidan för rengöring – se avsnittet ”Delvis inbyggd montering” för mer information.

Unikt frostskydd

VEX308 med bypass-avfrostning

I en motströmsvärmeväxlare med hög verkningsgrad kan värmeväxlaren isa igen när frånluften är fuktig och det är kallt ute. I VEX308 har man löst detta genom att en del av tilluften kan ledas förbi värmeväxlaren och direkt till eftervärmningsbatteriet när det är risk för isbildning.

RD13238SE

Aggregatet skall förses med eftervärmningsnbatteri.

Bypass-avfrostningen fungerar på följande sätt:

Vid normal drft leds luften genom värmeväxlarna. (VEX308 sett nerifrån)

VEX308 Luftveje uden bypass

Vid bypass-avfrostning leds en del av luften förbi värmeväxlarna via en bypass i mitten av aggregatet och därmed undviker man påfrostning av värmeväxlarna. (VEX308 sett nerifrån)

VEX308 luftveje med bypass

Automatik

Kontrollera ventilationen med EXact2

Övervakning via webbserver

VEX308 levereras med EXact2-automatik. Till denna automatik kan man köpa till en webbserverlösning, där flera aggregat kan övervakas centralt.

På det viset är det möjligt att få full överblick över driften av aggregaten. Webbserverlösningen ställer ger samtidigt tillgång till ytterligare styrningsmöjligheter.

VEX308 webserver

Kontroll med HMI-manöverpanel

Den förprogrammerade EXact2-automatiken säkerställer full funktion för VEX308. Man kan beställa en lös HMI-manöverpanel (HMI2-350-TOUCH)som ansluts till VEX308 med en servicekabel. Med HMI-manöverpanelen kan man styra aggregatets drift och utföra ytterligare inställningar. En manöverpanel kan användas till flera VEX308-aggregat.

VEX308-HMI2-350-TOUCH

Ekodesign

Ekodesign – EU-krav gällande dokumentation, energiförbrukning och märkning av ventilationssystem.

 

 

Allmän information

Vi har gjort ett sammandrag av riktlinjerna för Ekodesign, läs mer om Ekodesign under Institut.

ECO-design-logo

Ekodesigndata

Länk till ekodesigndata för den enskilda VEX-storleken finns under produkten samt under Ladda ner, där vi har placerat Ekodesigndata under EU-/ECO-intyg.

Obs!

Observera att de värden som anges i intygen har beräknats för en specifik driftpunkt.

Om någon annan driftpunkt önskas hänvisar vi till våra beräkningsprogram – här kan du se om det önskade aggregatet uppfyller kraven för din driftpunkt och hitta tillhörande Ekodesigndata.


Databasen för byggprodukter

Databasen för byggprodukter

VEX308 är registrerad i databasen för byggprodukter och kan därmed användes i Svanenmärkta byggen.

Samla allt om produktserien VEX308 Decentral ventilation

KONTAKTA OSS IDAG

Få gratis rådgivning 
om ventilationsprodukter 
och systemlösningar
EXHAUSTO AB
Byängsgränd 6 1 TR
SE-120 40 ÅRSTA

Tel +46 (0)10-211 7100
E-mail: info@exhausto.se

Beräknings-
program

Använd EXHAUSTOs kostnadsfria beräkningsprogram för beräkning av ventilationsanläggningar och systemlösningar

Hitta beräkningsprogram här