DEX3120

Tekniska data

DEX3120 – decentral ventilation

Tekniska data

  DEX3120

ERP-luftflöde (ECO-design) [l/s]

388,9
Minsta luftflöde [l/s] 83,3
Höjd [mm] 600
Bredd [mm]
2 404
Djup [mm]
1 403
Yta [m²] 2,02
Fläkt/motor EC-motor IE5
Värmeåtervinnings-
teknik

Motströmsväxlare

Temperaturvirkningsgrad (EN308)  ∼ 82 % (@1 200 m³/h)

Vikt
Standard [kg]
Delintegrerad [kg]

300
330
Filter, tilluft  Standard: ePM1 55 % (F7)
Filter, frånluft Standard:  ePM10 60 % (M5)
Filterurval:

Förfilter ISO Coarse 85 % (G4), ePM10 60% (M5)
ePM1 55 % (F7), ePM1 80 % (F9)

Korrosionsklass (ISO12944 Korrosion)
Korrosionsklass C4
Automatik Integrerad EXcon-automatik

 

Elektriska data:

Modell Värme-/kylbatteri Strömförsörjning Effekt Max. fasström
DEX3120 Ingen 1x230 V+N+PE
~ 50/60 Hz
1,1 kW 4,9 A
DEX3120 Vattenvärmebatteri 1x230 V+N+PE
~ 50/60Hz
1,1 kW 4,9 A
DEX3120 HE1:
Elvärmebatteri
3,6 kW
3x400 V+N+PE
~ 50/60Hz
5,1 kW 4,3 A
DEX3120 HE2:
Elvärmebatteri
9,0 kW
3x400 V+N+PE
~ 50/60 Hz
10,5 kW 8,8 A
Temperaturverkningsgrad

Temperaturverkningsgrad, DEX3090

Temperaturverkningsgraden och i mindre utsträckning (SFP/SEL-värdena) för en viss enhet är nära relaterad till värmeväxlaren och beror på märke. Eftersom vi ibland byter leverantör kan det finnas mindre skillnader i tekniska data och därför rekommenderar vi att det alltid görs en beräkning på projektet med hjälp av vårt beräkningsprogram EXselectPRO.

Temperaturverkningsgrad-DEX3120
Kurvan är vägledande och vi rekommenderar att det görs en beräkning med beräkningsprogrammet EXselectPRO för det enskilda projektet

fet linje
Verkningsgrad utan kondensering enligt SS-EN308:
Frånluft = 25 °C/28 RH
Uteluft = 5 °C/50 % RH
Balans mellan tilluft/frånluft = 1,0

Beräkning 

Temperaturverkningsgraden vsias vid olika volymströmsförhållanden beräknade som:


t2,1
t2,2
t1,1
=
=
=
Temperatur på uteluft (friskluft)
Temperatur på tilluft
Temperatur på frånluft

Temperaturverkningsgraden anges enligt EN308 vid torr värmeåtervinning och ökas vid kondensation.

Måttritning

DEX3120, måttritningar

Måttritning, DEX3120 – standard

Mått3120

 

Måttritning, DEX3120 – delintegrerad

Mått3120I

Måttritning, DEX3120 - med låda för luftkanal

Dimensions-DEX3120-med-conbox

Samla allt om produktserien DEX3120

KONTAKTA OSS IDAG

Få gratis rådgivning 
om ventilationsprodukter 
och systemlösningar
EXHAUSTO AB
Byängsgränd 6 1 TR
SE-120 40 ÅRSTA

Tel +46 (0)10-211 7100
E-mail: info@exhausto.se

Beräknings-
program

Använd EXHAUSTOs kostnadsfria beräkningsprogram för beräkning av ventilationsanläggningar och systemlösningar

Hitta beräkningsprogram här
Vex overview

VEX-översikt

Få en snabb översikt över hela programmet med kompakta VEX-aggregat med värmeåtervinning.

Se VEX-översikten här