DEX3060

Tekniska data

DEX3060 – decentral ventilation

Tekniska data

  DEX3060

ERP-luftflöde (ECO-design) [l/s]

180,5
Minsta luftflöde [l/s]  41,7
Höjd [mm] 500
Bredd [mm]
1 825
Djup [mm]
1 121
Yta [m²] 1,02
Fläkt/motor EC-motor IE5
Värmeåtervinnings-
teknik

Motströmsväxlare

Temperaturvirkningsgrad (EN308)  ∼ 81 % (@600 m³/h)

Vikt
Standard [kg]
Delintegrerad [kg]

200
220
Filter, tilluft  Standard: ePM1 55 % (F7)
Filter, frånluft Standard:  ePM10 60 % (M5)
Filterurval:

Förfilter ISO Coarse 85 % (G4), ePM10 60 % (M5)
ePM1 55 % (F7), ePM1 80 % (F9)

Korrosionsklass (ISO12944 Korrosion)
Korrosionsklass C4
Automatik Integrerad EXcon-automatik

 

Elektriska data:

Modell Värme-/kylbatteri Strömförsörjning Effekt Max. fasström
DEX3060 Ingen 1x230 V+N+PE
~ 50/60 Hz
0,7 kW 3,1 A
DEX3060 Vattenvärmebatteri 1x230 V+N+PE
~ 50/60 Hz
0,7 kW 3,1 A
DEX3060 HE1:
Elvärmebatteri
1,5 kW
1x230 V+N+PE
~ 50/60 Hz
2,2 kW 9,7 A
DEX3060 HE2:
Elvärmebatteri
4,5 kW
3x400 V+N+PE
~ 50/60 Hz
5,4 kW 4,5 A
Temperaturverkningsgrad

Temperaturverkningsgrad, DEX3060

Temperaturverkningsgraden och i mindre utsträckning (SFP/SEL-värdena) för en viss enhet är nära relaterad till värmeväxlaren och beror på märke. Eftersom vi ibland byter leverantör kan det finnas mindre skillnader i tekniska data och därför rekommenderar vi att det alltid görs en beräkning på projektet med hjälp av vårt beräkningsprogram EXselectPRO.

Temperaturverkningsgrad-DEX3060
Kurvan är vägledande och vi rekommenderar att det görs en beräkning med beräkningsprogrammet EXselectPRO för det enskilda projektet

fet linje
Verkningsgrad utan kondensering enligt SS-EN308:
Frånluft = 25 °C/28 RH
Uteluft = 5 °C/50 % RH
Balans mellan tilluft/frånluft = 1,0

Beräkning 

Temperaturverkningsgraden vsias vid olika volymströmsförhållanden beräknade som:


t2,1
t2,2
t1,1
=
=
=
Temperatur på uteluft (friskluft)
Temperatur på tilluft
Temperatur på frånluft

Temperaturverkningsgraden anges enligt EN308 vid torr värmeåtervinning och ökas vid kondensation.

Måttritning

DEX3060 - måttritningar

Måttritning, DEX3060 – standard

Mått-DEX3060

 

Måttritning, DEX3060 – delintegrerad

Mått-DEX3060I

Måttritning, DEX3060 - med låda för luftkanal

Dimensions-DEX3060-med-conbox

Samla allt om produktserien DEX3060

KONTAKTA OSS IDAG

Få gratis rådgivning 
om ventilationsprodukter 
och systemlösningar
EXHAUSTO AB
Byängsgränd 6 1 TR
SE-120 40 ÅRSTA

Tel +46 (0)10-211 7100
E-mail: info@exhausto.se

Beräknings-
program

Använd EXHAUSTOs kostnadsfria beräkningsprogram för beräkning av ventilationsanläggningar och systemlösningar

Hitta beräkningsprogram här
Vex overview

VEX-översikt

Få en snabb översikt över hela programmet med kompakta VEX-aggregat med värmeåtervinning.

Se VEX-översikten här