DEX3000, decentralt aggregat

Allmänt

DEX3000 – decentral ventilation

Allmänt

Decentral ventilation för skolor, institutioner, kontor och möteslokaler

Ett decentralt ventilationsaggregat är en enkel lösning där ett ventilationsaggregat placeras i varje lokal med separat anslutning genom vägg eller tak/tak. Det betyder bland annat att man inte behöver montera ventilationskanaler och andra luftfördelningssystem. DEX3000-aggregaten kan monteras löpande efter behov och ekonomi, och monteringen kan ske lokal för lokal, sektion för sektion, utan att det påverkar skolans normala drift.

DEX3000 finns i tre storlekar:

 • DEX3060 (max. Erp-luftflöde 180,5 l/s)
 • DEX3090 (max. Erp-luftflöde 250 l/s)
 • DEX3120 (max. Erp-luftflöde 388,9 l/s).

DEX3000-open-closed

Med DEX3000 får du 

 • En bra undervisningsmiljö tack vare en välventilerad lokal med ett tyst aggregat 
 • Hög temperaturverkningsgrad
 • Enkel och flexibel montering – många anslutningsmöjligheter
 • Optimal luftkvalitet oberoende av utomhusluften tack vare olika filterlösningar
 • Möjlighet till central övervakning av flera aggregat

Utbildning- Skola  

 

Konfigurera DEX3000

DEX3000 konfigureras i beräkningsverktyget EXselectPRO. Välj bland annat mellan:

 • Modell:
  - DEX3060
  - DEX3090
  - DEX3120
 • Typ:
  - Standard
  - Delvis inbyggd
 • Skåp:
  - Vit Ral 9003
 • Inbyggt kyl- eller värmebatteri:
  - vattenvärmebatteri
  - elvärmebatteri (2 storlekar)
  - kylbatteri,
  - change-over-batteri
  - ingen
 • Automatik:
  - inbyggd EXcon-automatik
  - förberett för annan automatik
Användningsexempel

DEX3000 – decentral ventilation

Exempel på användning

Lär dig mer i frisk syremättad luft

När luften i klassrummet är ren är eleverna klara i huvudet och får ut mer av undervisningen. Frisk syremättad luft ger högre koncentrationsförmåga, fler framgångsupplevelser och mer glädje. DEX3000-serien är utformad för att hjälpa barn och lärare att må bra i alla klassrum. I klassrum har luftens kvalitet stor betydelse.

Under pandemin fick vi upp ögonen för värdet av ren luft utan osynliga mikroorganismer. Genom kontinuerlig luftväxling minskar spridningen av virus och bakterier. Det innebär mindre risk för att lärare och elever smittar varandra. 

DEX3000-in-Klasseværelse

Prestera bättre på jobbet med syre till hjärnan

På jobbet vistas många människor tillsammans på förhållandevis liten yta – ofta i många timmar. Ett decentralt ventilationsaggregat från DEX3000-serien håller luften konstant frisk både på kontoret och i mötesrummet. Uppmärksamheten och prestationsförmågan ökar. Oavsett om ni sitter i ett litet mötesrum eller i en stor konferenssal har vi en anläggning som löpande renar luften. Naturligtvis helt ljudlöst, så att ni inte behöver höja rösten.

DEX3000-in-mødelokale

Motion i frisk luft – inomhus

När luften på gymmet delas av många hårt arbetande kroppar sjunker luftens kvalitet i takt med att vikterna lyfts. Luften kan vara mycket dålig i träningsområden med löpband, roddmaskiner och hantlar. Här kan syrenivån i luften vara så låg att man kan ifrågasätta effekten av träningen. Med DEX3000 ventilationsaggregat blir träningsupplevelsen nästan som att sporta utomhus. Så välkommen in i det fria – inomhus. Tekniken är enkel att installera och kräver minimalt underhåll. 

DEX3000-i-Fitnessstudio

Hälsosam lek och sömn utan risk för allergi

På institutioner där våra yngsta leker, äter och sover är hälsosam luft ett måste.
Vi skapar de bästa förutsättningarna för både barn och anställda med ett DEX3000 luftbehandlingsaggregat, exakt anpassat efter storleken på rummet. Anläggningen förebygger allergi och främjar en hälsosam middagssömn. De små slumrar i lugn och ro utan buller från ventilationen.

DEX3000-i-børnehave

 
Delvis inbyggd montering

DEX3000 – decentral ventilation 

Delvis inbyggd montering 

DEX3000 kan dessutom beställas i ett utförande beräknat för montering delvist inbyggd i ett nedhängt undertak. Därmed döljs en stor del av aggregatet i det nedhängda taket, medan den nedersta delen, som tilluften utgår från, kommer att vara synlig. Detta ger en diskret och kompakt installation som inte minskar takhöjden särskilt mycket. 

DEX3000-delintegrerat-aggregat

Kapacitetsområden

DEX3000 – decentral ventilation

Kapacitetsområden, DEX3060, DEX3090 och DEX3120

Luftflöde för DEX3000, Standard och Delintegrerad

kapacitetsdiagram-DEX3000

Montering, monteringsalternativ och placering

DEX3000 – decentral ventilation

Montering

Aggregatet monteras i takkonstruktionen med hjälp av de medföljande monteringsbeslagen. Det är viktigt att vara kontrollera att takkonstruktionens bärförmåga är tillräcklig för att klara aggregatet. Hitta aggregatets vikt under tekniska data. För detaljerad instruktion, se monteringsanvisningen.

Om uteluft och avluft går direkt bakåt genom väggen rekommenderar vi att de två transportbeslagen används för extra fastsättning – se ritningen nedan.

 

Väggbeslag för A
[mm] 
B
[mm] 
C
[mm] 
 Vikt
[kg]
DEX3060  420 98,6 80 1,0 
DEX3090 420 98,6 80 1,0
DEX3120 522 98,6 80  1,1

Monteringsmöjligheter

I den enskilda lokalen finns det ofta en optimal placering för aggregatet. Därför är det en stor fördel att DEX3000 ger många olika möjligheter till kanalanslutning. Aggregatet kan anslutas till kanalerna dragna bakåt genom väggen, upp genom taket eller ut från sidan mot ytterväggen – se bilden nedan.

Montering-spigot-alternativ-dex3000 

 

ÖKAD EFFEKTIVITET  

För att fördela den friska luften optimalt i rummet utnyttjar DEX3000-seriens aggregat den så kallade ”Coanda-effekten”: När aggregatet är monterat direkt under taket skapas ett undertryck mellan luftströmmen från aggregatet (tilluften) och takets yta och tilluftsflödet hålls nära taket. Tilluften blandas med rumsluften under hela processen, vilket minskar lufthastigheten och säkerställer en snabb och effektiv fördelning av den friska luften i hela rummet. 
För att denna princip ska fungera får det inte finnas några större hinder i taket såsom lampkassetter etc.

Andra faktorer som påverkar bra ventilationseffektivitet och luftfördelning:

 • Placering av aggregatet direkt under taket för korrekt utgångsvinkel och utnyttjande av coanda-effekten
 • Temperaturförhållande mellan rumsluft och tilluft
 • Energi från tilluftsstråle

Illustrationerna nedan visar de olika kastlängderna vid motsvarande luftflöden.

Målet är att lufthastigheten (L02) ska vara konstant under 0,2 m/s i vistelsezonen för att undvika luftdrag.Coandaeffekt

Placering av DEX3000

Vid planering av en DEX3000-lösning ska man ta hänsyn till lokalens form för att uppnå optimal placering av aggregatet.

I kvadratiska lokaler med nästan lika långa väggar kan DEX3000 placeras fritt, men bäst är nära mitten av väggen. I smala lokaler rekommenderar vi att DEX3000 placeras mitt på den korta väggen för att säkerställa en god cirkulation av ventilationsluften, medan placering på den långa väggen bör undvikas.

DEX3000-montering-på-vägg-i-klassrum

Konstruktion

DEX3000

Konstruktion

EXHAUSTOs DEX-aggregat är konstruerade för komfortventilation, dvs. för användning under normala driftsförhållanden.

Hygienstandard: VDI 6022

 VDI 6022-picto

Aggregatet är konstruerat i enlighet med den tyska hygienstandarden VDI6022. Den tredelade inspektionsluckan med gångjärn ger enkel åtkomst för rengöring och underhåll av aggregatet.


Skåpet

 

Det kompakta skåpet är tillverkat av aluzink (AZ 185-C4) och levereras som standard vitlackerat (RAL9003). Isoleringen uppfyller klass A2-s1, d0 enligt SS-EN 13501.

Som ett extra tillval kan DEX3000 levereras lackerad i önskad färg mot en extra kostnad.

 

 


Fläkt

 

DEX3000-motor

Aggregatet innehåller två fläktar (uteluft/tilluft och frånluft/avluft). Fläkthuset innehåller ett hjul med framåtböjda rotorblad som drivs av en EC-motor, klass IE5 (Super Premium Efficiency). Motorerna regleras steglöst via motorregleringen MC.


Värmeåtervinning inkl. bypass-spjäll

Motströmsvärmeväxlare

Värmeåtervinningen sker via en motströmsväxlare i aluminium med en hög verkningsgrad på upp till 80 %.

Det integrerade bypasspjället används för att vid behov leda uteluften förbi värmeväxlaren, t.ex. vid temperaturreglering, nattkylning samt avfrostning. (För avfrostning är det ett absolut måste med ett eftervärmningsbatteri.)


Filter

 

Kompaktfilter

DEX3000 är utrustad med kompaktfilter i de två luftflödena – filtren är enkla att byta.

Följande filter används som standard: 

 • Frånluft: ePM10 60 % (M5)
 • Tilluft: ePM1 55 % (F7).

Som ett extra tillval erbjuds ePM 1 80 % (F9).

Särskilt för att förlänga livslängden på de avancerade filtren finns det dessutom möjlighet att montera ett förfilter, filtertyp ISO Coarse 85 % (G4) kompaktfilter.

Eftervärmningsbatteri

 DEX3000-HE-HW-CW-CO Aggregaten kan levereras med eller utan inbyggt kyl-/värmebatteri. Välj mellan el-eftervärmningsbatteri, vattenvärmebatteri, kylbatteri eller change-over-batteri.

Elanslutningsbox

DEX3000-anslutningsbox

Man kommer åt anslutningsboxen på aggregatets högra sida. När dörren är öppen kan automatikdelen dras ner för enklare åtkomst.

 

Automatik

DEX3000 – decentral ventilation

Automatik

Övervakning via webbserver

DEX3000 levereras med EXcon-automatik inkl. webbserverlösning där flera aggregat kan övervakas centralt från exempelvis vaktmästarens kontor.

På det viset är det möjligt att få full överblick över driften av aggregaten. Webbserverlösningen ger samtidigt tillgång till ytterligare styrningsmöjligheter.

DEX3000-decentral-inlärning-med-iPad-EXselectPRO

Kontroll via manöverpanelen

Pekskärm för EXcon
 

Som tillbehör till DEX3000 kan man beställa en lös manöverpanel som ansluts till DEX3000 med en servicekabel. Med manöverpanelen kan man styra aggregatets drift och utföra ytterligare inställningar. EN manöverpanel kan användas till flera DEX3000-aggregat.

Manöverpanelen är med sitt visuella användargränssnitt lätt och enkelt att betjäna för alla användartyper.

 

EXcon-automatik

Vad kännetecknar den inbyggda EXcon-automatiken

Användarvänlig

 • Inbyggd intelligent webbserver med användaranpassad informationsnivå

Pålitlig

 • Med moduluppdelat BUS-system elimineras potentiella fel
 • Skydd mot obehörig åtkomst
 • Effektiv felsökning och översikt

Omkostnadsoptimal

 • Enkel implementering, inlärning och underhåll
 • Många anpassningsmöjligheter
 • unik användarvänlighet
 • Energibesparande genom säkring av optimal drift

Flexibel

 • Med plattform som kan kundanpassas
 • Möjlighet till uppgradering

Framtidssäkrad

 • Anpassningar via SD-kort
 • Möjlighet till integration av många olika CTS-system
Ekodesign

Ekodesign – EU-krav gällande dokumentation, energiförbrukning och märkning av ventilationssystem.

 

 

Allmän information

Vi har gjort ett sammandrag av riktlinjerna för Ekodesign, läs mer om Ekodesign under Institut.

ECO-design-logo

Ekodesigndata

Länk till ekodesigndata för den enskilda VEX-storleken finns under produkten samt under Ladda ner, där vi har placerat Ekodesigndata under EU-/ECO-intyg.

Obs!

Observera att de värden som anges i intygen har beräknats för en specifik driftpunkt.

Om någon annan driftpunkt önskas hänvisar vi till våra beräkningsprogram – här kan du se om det önskade aggregatet uppfyller kraven för din driftpunkt och hitta tillhörande Ekodesigndata.


Tillbehör

Tillbehör till DEX3000

 1. HMI Touchpanel, finns som 2" och 3,5"
 2. Låda för luftkanal på aggregatets baksida
 3. Avstängningsspjäll med fjäderretur (uteluft/avluft)
 4. Inbyggd PIR-sensor
 5. Inbyggd CO2-sensor
 6. Inbyggt röklarm
 7. Kondensvattenpump
 8. YGC ytterväggsgaller

1.

EXcon-manöverpanel

2.

 

Kanalanslutningsbox

 

3. 

 

Avstängningsspjäll

4.

PIRB-rörelsesensor

5. 

CO2-sensor

6.

Röksensor

7. 

VEX308-DEX3000 COnPUMP

8. 

YGC-väderskyddsgaller

9.

 

 

Samla allt om produktserien DEX3000, decentralt aggregat

KONTAKTA OSS IDAG

Få gratis rådgivning 
om ventilationsprodukter 
och systemlösningar
EXHAUSTO AB
Byängsgränd 6 1 TR
SE-120 40 ÅRSTA

Tel +46 (0)10-211 7100
E-mail: info@exhausto.se

Beräknings-
program

Använd EXHAUSTOs kostnadsfria beräkningsprogram för beräkning av ventilationsanläggningar och systemlösningar

Hitta beräkningsprogram här
Vex overview

VEX-översikt

Få en snabb översikt över hela programmet med kompakta VEX-aggregat med värmeåtervinning.

Se VEX-översikten här