Decentral ventilation

VEX40T, luftflöde upp till 92 l/s

 • Mycket energieffektiv
 • Extremt låg bullernivå
 • Automatisk styrning utifrån luftkvalitet
 • Stort urval av filter
 • Luftflödet kan enkelt vändas (V/H)
 • Automatisk bypass för nattkylning
 • Kan byggas in i standardskåp 

Luftflöde 40 – 400 l/s

 • Decentralt ventilationsaggregat i tre storlekar
 • Energieffektiv ventilationslösning med låg bullernivå
 • Luftväxling anpassad efter lokalens användning
 • Filterlösning anpassad efter lokaltyp och omgivning
 • Stor flexibilitet när det gäller kanalanslutning
 • Enkel installation och enkelt underhåll samt enkel åtkomst för filterbyte

Luftflöde 4 - 15 l/s

 • Decentral ventilationsfläkt med värmeåtervinning
 • Keramik-värmeelement med verkningsgrad upp till 88%
 • Fläkten regleras med fjärrkontroll eller via knapparna på fläkthöljet.
 • Användningsgräns: Omgangstemperatur från -20 °C till +50 °C, relativ luftfuktighet upp till 80%

KONTAKTA OSS IDAG

Få gratis rådgivning 
om ventilationsprodukter 
och systemlösningar
EXHAUSTO AB
Byängsgränd 6 1 TR
SE-120 40 ÅRSTA

Tel +46 (0)10-211 7100
E-mail: info@exhausto.se

Beräknings-
program

Använd EXHAUSTOs kostnadsfria beräkningsprogram för beräkning av ventilationsanläggningar och systemlösningar

Hitta beräkningsprogram här
Vex overview

VEX-översikt

Få en snabb översikt över hela programmet med kompakta VEX-aggregat med värmeåtervinning.

Se VEX-översikten här