VEX360H

Tekniska data

VEX360H

Aggregatdata:
Min. luftflöde 215 l/s
Max. luftflöde 1 485 l/s
Upptagen effekt 5,0 kW
Strömförsörjning 3 x 400 V + N + PE∼50 Hz
Max. fasström 18,0 A (strömförbrukning tas från två faser och är ej sinusformad)
Max nollström 23,5 A (dimensionerande ström)
 
Vikt driftklart aggregat 702 kg
Aggregatets vikt för transport 310 kg värmeväxlarsektion
156 kg fläktsektion (2 st.)
 80 kg sockel

Omgivande temperatur (under drift):

Vid temperaturer under -25˚C (och vid montering utomhus) är rekommendationen att använda en termostatstyrd värmare i automatikboxen.

-30 °C – +50 °C 
 
Data för motor och motorstyrning (MC)
Motortyp EC-motor
Motorklass
i enlighet med IEC TS 60034-30-2
IE5 (Ultra Premium Efficiency)
Spänningsingång 1 x 230 V
Överströmsskydd Inbyggt
Reglering: Steglös genom motorstyrning (MC)
Styrsignal med automatik Modbus
Styrsignal med annan automatik 0 – 10 V DC
Mediatemperatur (luft) -40 °C – +40°C

Fläktdata  
Max. total verkningsgrad (A–D) 57,1 %
ECO mätuppställning (A–D) A
Krav på effektivitetsgrad 62N (2015)
ECO effektivitetsgrad i optimal driftpunkt 67,2N

 

Motordata (optimal driftspunkt)
EC-motor Med motorstyrning (VSD)
Upptagen effekt 2,359 kW
Luftflöde 4551 m3/h
Totaltryck 1065 Pa
Varvtal vid optimal driftspunkt 3078 

 

 Förutsättningar:
– Densitet = 1,2 kg/m3
– Tryckförhållande < 1,11
– Övriga punkter i enlighet med EC327/2011 (se handboken till produkten)

Kapacitetsdiagram

VEX360H

 

VEX360H – 100 % värmeåtervinning (vinterdrift)
 

VEX360 kapacitetskurve uden bypass

Kapacitetsdiagram med panelfilter Coarse 85% eller påsfilter ePM10 60% (M5)
SFP-diagram
Arbetslinjer
A: Tryckfallstillägg med panelfilter ePM1 55% eller påsfilter ePM1 60% (F7)
B: Tryckfallstillägg för värme-/kylyta
 

VEX360H – 0 % värmeåtervinning (sommardrift)
 

VEX360 kapacitetskurve med bypass

Kapacitetsdiagram med panelfilter Coarse 85% eller påsfilter ePM10 60% (M5)
SFP-diagram
Arbetslinjer
A:
Tryckfallstillägg med panelfilter ePM​1 55% eller påsfilter ePM1 60% (F7)
B: Tryckfallstillägg för värme-/kylyta

 

För beräkning av kapacitetsdata hänvisar vi till produktvalsprogrammen Quickselect och EXselect.

Den totala energiförbrukningen är jämnt fördelad mellan avlufts- och tilluftsfläktarna.

Upptagen effekt för VEX: P1(W) = SFP (J/m3) x qv (m3/s)

Temperaturverkningsgrad

VEX360H

Temperaturverkningsgraden och i mindre utsträckning (SFP/SEL-värdena) för en viss enhet är nära relaterad till värmeväxlaren och beror på märke. Eftersom vi ibland byter leverantör kan det finnas mindre skillnader i tekniska data och därför rekommenderar vi att det alltid görs en beräkning på projektet med hjälp av vårt beräkningsprogram EXselect.

VEX360 temperaturvirkningsgrad
Kurvan är vägledande och vi rekommenderar att det görs en beräkning med beräkningsprogrammet EXselect för det enskilda projektet.

stiplet streg
Verkningsgrad med kondensering:
Frånluft = 20°C/55 RH
Uteluft = -10°C/50 RH
Balans mellan tilluft/frånluft = 1,0
kort-lang-stiplet-streg
Verkningsgrad utan kondensering med obalans:
Frånluft = 25°C/28 RH
Uteluft = 5°C/50 RH
Balans mellan tilluft/frånluft  = 0,8
fed streg Verkningsgrad utan kondensering enligt EN308:
Frånluft = 25°C/28 RH
Uteluft = 5°C/50 RH
Balans mellan tilluft/frånluft = 1,0

Beräkning

Temperaturverkningsgrad för VEX-aggregatet visas för olika volymströmsförhållanden beräknade som:


t2,1 = Temperatur på uteluft (friskluft)
t2,2 = Temperatur på tilluft
t1,1 = Temperatur på frånluft
Ljuddata

VEX360H

 

VEX360H LWA1 – Sugsida
 

VEX360 lydkurve sugeside

 

VEX360H LWA2 – Trycksida
 

VEX360 lydkurve trykside

 

VEX360H LWA3 – Omgivningar
 

VEX360 lydkurve omgivelser

  

Ljudeffektnivå
Sugsida (uteluft/avluft):
LW1 = LWA1 + KW
LWA1 avläses

Ljudeffektnivå
Trycksida (tilluft/frånluft):
LW2 = LWA2 + KW
LWA2 avläses

Ljudeffektnivå
Omgivning:
LW3 = LWA3 + KW
LWA3 avläses

Ljudtrycknivå på 1 m avstånd
Omgivning:
LpA3 = LWA3 + KpA
LWA3 avläses

 

  KW (dB) KpA
dB(A)Hz Område 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K
LW1 I  -6 -8 -12 3 -7 -15 -22 -35
 II 0 -1 2 1 -6 -12 -23 -32
LW2  I -7 -9 -11 -1 -5 -9 -15 -25
 II -4 -5 0 -3 -4 -8 -16 -23
LW3  I 17 5 2 0 -8 -14 -20 -27 -18
 II 15 3 7 -5 -10 -17 -22 -25 -18
 

Mätuppställningar

Illustration lydeffektivitet VEX350360

Se Förutsättningar för ljudmätningar - link i höger sida. För beräkning av ljuddata hänvisas till vårt Produktvalsprogram.


Måttritningar

VEX360H

 

VEX360H – Left

 

VEX360H målskitse left

1.1 Frånluft 1.2 Avluft 2.1 Uteluft 2.2 Tilluft

 
Alla mått anges i mm.

1) Se till att det finns utrymme framför aggregatet för service motsvarande aggregatets djup
2) Lämna minst 200 mm fri höjd över aggregatet för service

Vid intransport av värmeväxlarsektionen kan luckorna demonteras, så att den kan transporteras igenom en öppning på 900 x 2 000 mm.

 

VEX360H – Right

 

VEX360H målskitse right

1.1 Frånluft 1.2 Avluft 2.1 Uteluft 2.2 Tilluft

Alla mått anges i mm.

1) Se till att det finns utrymme framför aggregatet för service motsvarande aggregatets djup
2) Lämna minst 200 mm fri höjd över aggregatet för service

Vid intransport av värmeväxlarsektionen kan luckorna demonteras, så att den kan transporteras igenom en öppning på 900 x 2 000 mm.

Utomhusutförande med tak

Vid uppställning utomhus ska aggregatet göras fast i byggnaden i de anvisade punkterna, vilket framgår av handboken.

VEX360H split skitse

 

Kondensavlopp

Kondensavloppet (DN32) kan ledas ut i samtliga fyra riktningar. EXHAUSTO erbjuder ett komplett vattenlås och värmekablar för avloppet som tillbehör.
(Avloppsrör för kondensvatten levereras inte av EXHAUSTO)

VEX360H målskitse kondensafløb

 ==== Möjlig ledningsdragning.

Split-aggregat

VEX360H

Om VEX360 ska transporteras in genom smala passager, där det inte är möjligt att få igenom det i sektioner kan aggregatet beställas som SPLIT-modell.

Det innebär att aggregatet levereras monterat, men inte fogat, så att det kan tas isär på platsen, transporteras in i mindre delar och hopmonteras på den plats där det ska placeras.

Arbetet ska utföras av en EXHAUSTO-certifierad servicemontör.

VEX350360 Split

Kyl- och värmebatterier

Följande kyl- och värmebatterier passar till VEX360/360

Typ modell
HE elvärmebatteri  HE05x08 - 3 storlekar 9/12/15 kW
HW vattenvärmebatteri HW050x080
HW070x080
CW kylbatteri (vatten)  CW050x080I
CW065x100U
DX kyl-/värmebatteri DX050x080

Samla till allt om produktserien VEX360H

KONTAKTA OSS IDAG

Få gratis rådgivning 
om ventilationsprodukter 
och systemlösningar
EXHAUSTO AB
Byängsgränd 6 1 TR
SE-120 40 ÅRSTA

Tel +46 (0)10-211 7100
E-mail: info@exhausto.se

Beräknings-
program

Använd EXHAUSTOs kostnadsfria beräkningsprogram för beräkning av ventilationsanläggningar och systemlösningar

Hitta beräkningsprogram här
Vex overview

VEX-översikt

Få en snabb översikt över hela programmet med kompakta VEX-aggregat med värmeåtervinning.

Se VEX-översikten här