VEX340H

Tekniska data

VEX340H

Aggregatdata:
Min. luftflöde 90 l/s
Max. luftflöde 680 l/s
Upptagen effekt 1,8 kW
Strömförsörjning 1 x 230 V + N + PE ∼ 50 Hz
Max. fasström 12,5 A (strömförbrukningen är ej sinusformad)
 
Vikt driftklart aggregat 450 kg
Aggregatets vikt för transport 284 kg (exkl. luckor, fläktenheter, bypass-sektion, motströmsvärmeväxlare och filter)

Omgivande temperatur (under drift)

Vid temperaturer under -25˚C (och vid montering utomhus) är rekommendationen att använda en termostatstyrd värmare i automatikboxen.

-30 °C – +50 °C 
  
Data för motor och motorstyrning (MC)
Motortyp EC-motor
Motorklass
i enlighet med IEC TS 60034-30-2
IE5 (Ultra Premium Efficiency)
Spänningsingång 1 x 230 V
Överströmsskydd Inbyggt
Reglering: Steglös genom motorstyrning (MC)
Styrsignal med automatik Modbus
Styrsignal med annan automatik 0 – 10 V DC
Mediatemperatur (luft) -40 °C – +40°C

 
Fläktdata  
Max. total verkningsgrad (A–D) 58,1 %
ECO mätuppställning (A–D) A
Krav på effektivitetsgrad 62N (2015)
ECO effektivitetsgrad i optimal driftpunkt 76,2N

 

Motordata (optimal driftspunkt)
EC-motor Med motorstyrning (VSD)
Upptagen effekt 0,674 kW
Luftflöde 2286 m3/h
Totaltryck 617 Pa
Varvtal vid optimal driftspunkt 2886

 

 Förutsättningar:
– Densitet = 1,2 kg/m3
– Tryckförhållande < 1,11
– Övriga punkter i enlighet med EC327/2011 (se handboken till produkten)

Kapacitetsdiagram

VEX340H

 

VEX340 kapacitetskurve

Kapacitetsdiagram med Coarse 85% filter (M5)
SFP-diagram
Arbetslinjer
A: Tryckfallstillägg med ePM1 55% filter (F7)
B: Tryckfallstillägg med HCE/HCW 
C:   Tryckfallstillägg med CCW 

 

För beräkning av kapacitetsdata hänvisar vi till produktvalsprogrammen Quickselect och EXselect.

Den totala energiförbrukningen är jämnt fördelad mellan avlufts- och tilluftsfläktarna.

Upptagen effekt för VEX: P1(W) = SFP (J/m3) x qv (m3/s).

Temperaturverkningsgrad

VEX340H

Temperaturverkningsgraden och i mindre utsträckning (SFP/SEL-värdena) för en viss enhet är nära relaterad till värmeväxlaren och beror på märke. Eftersom vi ibland byter leverantör kan det finnas mindre skillnader i tekniska data och därför rekommenderar vi att det alltid görs en beräkning på projektet med hjälp av vårt beräkningsprogram EXselect.

VEX340 temperaturvirkningsgrad
Kurvan är vägledande och vi rekommenderar att det görs en beräkning med beräkningsprogrammet EXselect för det enskilda projektet.

stiplet streg
Verkningsgrad med kondensering:
Frånluft = 20°C/55 RH
Uteluft = -10°C/50 RH
Balans mellan tilluft/frånluft = 1,0
kort-lang-stiplet-streg
Verkningsgrad utan kondensering med obalans:
Frånluft = 25°C/28 RH
Uteluft = 5°C/50 RH
Balans mellan tilluft/frånluft  = 0,8
fed streg Verkningsgrad utan kondensering enligt EN308:
Frånluft = 25°C/28 RH
Uteluft = 5°C/50 RH
Balans mellan tilluft/frånluft = 1,0

Beräkning

Temperaturverkningsgrad för VEX-aggregatet visas för olika volymströmsförhållanden beräknade som:


t2,1 = Temperatur på uteluft (friskluft)
t2,2 = Temperatur på tilluft
t1,1 = Temperatur på frånluft
Ljuddata

VEX340H

 

VEX340H LWA1 – Sugsida

VEX340 lydkurve sugeside

VEX340H LWA2 – Trycksida

VEX340 lydkurve trykside

VEX340H LWA3 – Omgivningar

VEX340 lydkurve omgivelser

 

 

Ljudeffektnivå
Sugsida (uteluft/avluft):
LW1 = LWA1 + KW
LWA1 avläses

Ljudeffektnivå
Trycksida (tilluft/frånluft):
LW2 = LWA2 + KW
LWA2 avläses

Ljudeffektnivå
Omgivning:
LW3 = LWA3 + KW
LWA3 avläses

Ljudtrycknivå på 1 m avstånd
Omgivning:
LpA3 = LWA3 + KpA
LWA3 avläses

 

KW(dB) KPA
dB(A)

Hz Område 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K
LW1 I 18  8 -11 1 -12 -20 -25 -32
II 21 11 -1 -2 -11 -21 -27 -21
III 24 14 -6 -8 -17 -24 -21 -14
LW2 I -1 -5 -5 -2 -5 -7 -15 -27
II 8 1 4 -6 -6 -8 -18 -23
III 18 8 0 -6 -5 -9 -21 -18
LW3 I 20 13 1 -6 -8 -12 -17 -21 -15
II 18 12 5 -5 -10 -13 -15 -12 -15
III 13 9 0 3 -10 -12 -11 -9 -15

 

Mätuppställningar

VEX340 lydeffektivitet

 

VEX340 lyd til omgivelser


Måttritningar

VEX340H

 

VEX340H – LEFT

RD12598SE

1) Se till att det finns utrymme framför aggregatet för service motsvarande aggregatets djup
2) Lämna minst 200 mm fri höjd för att underlätta service

 

VEX340H – RIGHT

RD12387SE

1) Se till att det finns utrymme framför aggregatet för service motsvarande aggregatets djup
2) Lämna minst 200 mm fri höjd för att underlätta service

 

VEX340H-OD för montering utomhus (tillbehör)

Vid uppställning utomhus ska aggregatet göras fast i byggnaden i de anvisade punkterna, vilket framgår av handboken.

VEX340 right målskitse udendørs montage

Split-aggregat

VEX340H

Om VEX340 ska transporteras in genom smala passager, där det inte är möjligt att få igenom det, kan aggregatet beställas som SPLIT-modell.

Det innebär att aggregatet levereras monterat, men inte fogat, så att det kan tas isär på platsen, transporteras in i mindre delar och hopmonteras på den plats där det ska placeras.

Arbetet ska utföras av en EXHAUSTO-certifierad servicemontör.

 

VEX340 split

 

Kyl- och värmebatterier

Följande kyl- och värmebatterier passar till VEX340

Typ modell
HE elvärmebatteri  HE400
HW vattenvärmebatteri HW400
CW kylbatteri (vatten)  CW400I
CW400U
DX kyl-/värmebatteri DX400U

Samla till allt om produktserien VEX340H

KONTAKTA OSS IDAG

Få gratis rådgivning 
om ventilationsprodukter 
och systemlösningar
EXHAUSTO AB
Byängsgränd 6 1 TR
SE-120 40 ÅRSTA

Tel +46 (0)10-211 7100
E-mail: info@exhausto.se

Beräknings-
program

Använd EXHAUSTOs kostnadsfria beräkningsprogram för beräkning av ventilationsanläggningar och systemlösningar

Hitta beräkningsprogram här
Vex overview

VEX-översikt

Få en snabb översikt över hela programmet med kompakta VEX-aggregat med värmeåtervinning.

Se VEX-översikten här