VEX340H

Tekniska data

VEX340H

Aggregatdata:
Min. luftflöde 90 l/s
Max. luftflöde 680 l/s
Upptagen effekt 1,8 kW
Strömförsörjning 1 x 230 V + N + PE ∼ 50 Hz
Max. fasström 12,5 A (strömförbrukningen är ej sinusformad)
 
Vikt driftklart aggregat 450 kg
Aggregatets vikt för transport 284 kg (exkl. luckor, fläktenheter, bypass-sektion, motströmsvärmeväxlare och filter)

Omgivande temperatur (under drift)

Vid temperaturer under -25˚C (och vid montering utomhus) är rekommendationen att använda en termostatstyrd värmare i automatikboxen.

-30 °C – +50 °C 
  
Data för motor och motorstyrning (MC)
Motortyp EC-motor
Motorklass
i enlighet med IEC TS 60034-30-2
IE5 (Ultra Premium Efficiency)
Spänningsingång 1 x 230 V
Överströmsskydd Inbyggt
Reglering: Steglös genom motorstyrning (MC)
Styrsignal med automatik Modbus
Styrsignal med annan automatik 0 – 10 V DC
Mediatemperatur (luft) -40 °C – +40°C

 
Fläktdata  
Max. total verkningsgrad (A–D) 58,1 %
ECO mätuppställning (A–D) A
Krav på effektivitetsgrad 62N (2015)
ECO effektivitetsgrad i optimal driftpunkt 76,2N

 

Motordata (optimal driftspunkt)
EC-motor Med motorstyrning (VSD)
Upptagen effekt 0,674 kW
Luftflöde 2286 m3/h
Totaltryck 617 Pa
Varvtal vid optimal driftspunkt 2886

 

 Förutsättningar:
– Densitet = 1,2 kg/m3
– Tryckförhållande < 1,11
– Övriga punkter i enlighet med EC327/2011 (se handboken till produkten)

Kapacitetsdiagram

VEX340H

 

VEX340 kapacitetskurve

Kapacitetsdiagram med Coarse 85% filter (M5)
SFP-diagram
Arbetslinjer
A: Tryckfallstillägg med ePM1 55% filter (F7)
B: Tryckfallstillägg med HCE/HCW 
C:   Tryckfallstillägg med CCW 

 

För beräkning av kapacitetsdata hänvisar vi till produktvalsprogrammen Quickselect och EXselect.

Den totala energiförbrukningen är jämnt fördelad mellan avlufts- och tilluftsfläktarna.

Upptagen effekt för VEX: P1(W) = SFP (J/m3) x qv (m3/s).

Temperaturverkningsgrad

VEX340H

 

VEX340 temperaturvirkningsgrad

stiplet streg
Verkningsgrad med kondensering:
Frånluft = 20°C/55 RH
Uteluft = -10°C/50 RH
Balans mellan tilluft/frånluft = 1,0
kort-lang-stiplet-streg
Verkningsgrad utan kondensering med obalans:
Frånluft = 25°C/28 RH
Uteluft = 5°C/50 RH
Balans mellan tilluft/frånluft  = 0,8
fed streg Verkningsgrad utan kondensering enligt EN308:
Frånluft = 25°C/28 RH
Uteluft = 5°C/50 RH
Balans mellan tilluft/frånluft = 1,0

Beräkning

Temperaturverkningsgrad för VEX-aggregatet visas för olika volymströmsförhållanden beräknade som:


t2,1 = Temperatur på uteluft (friskluft)
t2,2 = Temperatur på tilluft
t1,1 = Temperatur på frånluft
Ljuddata

VEX340H

 

VEX340H LWA1 – Sugsida

VEX340 lydkurve sugeside

VEX340H LWA2 – Trycksida

VEX340 lydkurve trykside

VEX340H LWA3 – Omgivningar

VEX340 lydkurve omgivelser

 

 

Ljudeffektnivå
Sugsida (uteluft/avluft):
LW1 = LWA1 + KW
LWA1 avläses

Ljudeffektnivå
Trycksida (tilluft/frånluft):
LW2 = LWA2 + KW
LWA2 avläses

Ljudeffektnivå
Omgivning:
LW3 = LWA3 + KW
LWA3 avläses

Ljudtrycknivå på 1 m avstånd
Omgivning:
LpA3 = LWA3 + KpA
LWA3 avläses

 

KW(dB) KPA
dB(A)

Hz Område 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K
LW1 I 18  8 -11 1 -12 -20 -25 -32
II 21 11 -1 -2 -11 -21 -27 -21
III 24 14 -6 -8 -17 -24 -21 -14
LW2 I -1 -5 -5 -2 -5 -7 -15 -27
II 8 1 4 -6 -6 -8 -18 -23
III 18 8 0 -6 -5 -9 -21 -18
LW3 I 20 13 1 -6 -8 -12 -17 -21 -15
II 18 12 5 -5 -10 -13 -15 -12 -15
III 13 9 0 3 -10 -12 -11 -9 -15

 

Mätuppställningar

VEX340 lydeffektivitet

 

VEX340 lyd til omgivelser


Måttritningar

VEX340H

 

VEX340H – LEFT

RD12598SE

1) Se till att det finns utrymme framför aggregatet för service motsvarande aggregatets djup
2) Lämna minst 200 mm fri höjd för att underlätta service

 

VEX340H – RIGHT

RD12387SE

1) Se till att det finns utrymme framför aggregatet för service motsvarande aggregatets djup
2) Lämna minst 200 mm fri höjd för att underlätta service

 

VEX340H-OD för montering utomhus (tillbehör)

Vid uppställning utomhus ska aggregatet göras fast i byggnaden i de anvisade punkterna, vilket framgår av handboken.

VEX340 right målskitse udendørs montage

Split-aggregat

VEX340H

Om VEX340 ska transporteras in genom smala passager, där det inte är möjligt att få igenom det, kan aggregatet beställas som SPLIT-modell.

Det innebär att aggregatet levereras monterat, men inte fogat, så att det kan tas isär på platsen, transporteras in i mindre delar och hopmonteras på den plats där det ska placeras.

Arbetet ska utföras av en EXHAUSTO-certifierad servicemontör.

 

VEX340 split

 

Kyl- och värmebatterier

Följande kyl- och värmebatterier passar till VEX340

Typ modell
HE elvärmebatteri  HE400
HW vattenvärmebatteri HW400
CW kylbatteri (vatten)  CW400I
CW400U
DX kyl-/värmebatteri DX400U

Samla till allt om produktserien VEX340H

KONTAKTA OSS IDAG

Få gratis rådgivning 
om ventilationsprodukter 
och systemlösningar
EXHAUSTO AB
Östra Hindbyvägen 26B
SE-213 74 Malmö

Tel +46 (0)10-211 7100
E-mail: info@exhausto.se
Calculation_300W

Beräknings-
program

Använd EXHAUSTOs kostnadsfria beräkningsprogram för beräkning av ventilationsanläggningar och systemlösningar

Hitta beräkningsprogram här
Vex overview

VEX-översikt

Få en snabb översikt över hela programmet med kompakta VEX-aggregat med värmeåtervinning.

Se VEX-översikten här