VEX320C2

Tekniska data

VEX320C2 

Aggregatdata:
Min. luftflöde 30 l/s
Max. luftflöde 335 l/s
Upptagen effekt 1,2 kW
Strömförsörjning 1 x 230 V + N + PE ∼ 50 Hz
Max. fasström 5,3 A
Vikt driftklart aggregat 131 kg
Mediatemperatur (luft) -20 °C – +35 °C
Omgivande temperatur (under drift): -20 °C – +35 °C

 

Fläktdata  
Max. total verkningsgrad (A–D) 60,1 %
ECO mätuppställning (A–D) A
Krav på effektivitetsgrad 62N (2015)
ECO effektivitetsgrad i optimal driftpunkt 73,7N
 
Motordata (optimal driftspunkt)
EC-motor Med motorstyrning
Upptagen effekt 0,50 kW
Luftflöde 1355 m3/h
Totaltryck 733 Pa
Varvtal vid optimal driftspunkt 3735

 Förutsättningar:
– Densitet = 1,2 kg/m3
– Tryckförhållande < 1,11
– Övriga punkter i enlighet med EC327/2011 (se handboken till produkten)


Kapacitetsdiagram

VEX320C2

 

VEX320C2 kapacitetskurve 

 

Kapacitetsdiagram med Coarse 85% filter (M5)
SFP-diagram
Arbetslinjer
A: Tryckfallstillägg med ePM​1 55% filter (F7)
B: Tryckfallstillägg för värme-/kylyta

 

För beräkning av kapacitetsdata hänvisar vi till produktvalsprogrammen Quickselect och EXselect.

Den totala energiförbrukningen är jämnt fördelad mellan avlufts- och tilluftsfläktarna.

Upptagen effekt för VEX: P1(W) = SFP (J/m3) x qv (m3/s).

Temperaturverkningsgrad

VEX320C2

 

stiplet streg
Verkningsgrad med kondensering:
Frånluft = 20°C/55 RH
Uteluft = -10°C/50 RH
Balans mellan tilluft/frånluft = 1,0
kort-lang-stiplet-streg
Verkningsgrad utan kondensering med obalans:
Frånluft = 25°C/28 RH
Uteluft = 5°C/50 RH
Balans mellan tilluft/frånluft  = 0,8
fed streg Verkningsgrad utan kondensering enligt EN308:
Frånluft = 25°C/28 RH
Uteluft = 5°C/50 RH
Balans mellan tilluft/frånluft = 1,0

Beräkning

Temperaturverkningsgrad för VEX-aggregatet visas för olika volymströmsförhållanden beräknade som:


t2,1 = Temperatur på uteluft (friskluft)
t2,2 = Temperatur på tilluft
t1,1 = Temperatur på frånluft
Ljuddata

VEX320C2

VEX320C-2 LWA1 – Sugsida
 

VEX320C2 lydkurve sugeside

 

VEX320C-2 LWA2 – Trycksida
 

VEX320C2 lydkurve trykside

 

VEX320C-2 LWA3 – Omgivningar
 

VEX320C2 lydkurve omgivelser

 

Ljudeffektnivå
Sugsida (uteluft/avluft):
LW1 = LWA1 + KW
LWA1 avläses

Ljudeffektnivå
Trycksida (tilluft/frånluft):
LW2 = LWA2 + KW
LWA2 avläses

Ljudeffektnivå
Omgivning:
LW3 = LWA3 + KW
LWA3 avläses

Ljudtrycknivå på 1 m avstånd
Omgivning:

Kontakta EXHAUSTO för aktuell beräkning

 

KW(dB)
Hz Område 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K
LW1 I 10 5 1 2 -11 -15 -26 -32
II 11 6 6 -4 -13 -18 -29 -34
LW2 I -2 -6 -6 0 -6 -7 -15 -16
II 2 -1 2 -4 -7 -7 -16 -16
LW3 I 5 9 1 1 -8 -13 -23 -26
II 7 8 8 -10 -13 -16 -30 -33

Mätuppställningar

VEX320330C lydskitse


Måttritningar

VEX320C2 

VEX320 Tak med gångjärns- och skjutlucka levereras i LEFT och RIGHT utförande.
Ritningen nedan visar lösningen med gångjärnslucka.

VEX320C2 – LEFT

RD13067SE

 

RD13068SE

 

VEX320C2 – RIGHT

RD13069SE

 RD13070SE

  

VEX320C tillbehör, vatten- och elvärmebatteri

Utrymmeskrav

Kyl- och värmebatterier

Följande kyl- och värmebatterier passar till VEX320-330

Typ modell
HE elvärmebatteri  HE315 - 2 storlekar 3,9 och 7,8 kW
HW vattenvärmebatteri  HW315S
HW315M
HW315L
DX kyl-/värmebatteri

DX315S (för VEX320 och VEX330C1/330H1)
DX315M (för VEX330C2/330H2)

Samla till allt om produktserien VEX320C2

KONTAKTA OSS IDAG

Få gratis rådgivning 
om ventilationsprodukter 
och systemlösningar
EXHAUSTO AB
Byängsgränd 6 1 TR
SE-120 40 ÅRSTA

Tel +46 (0)10-211 7100
E-mail: info@exhausto.se

Beräknings-
program

Använd EXHAUSTOs kostnadsfria beräkningsprogram för beräkning av ventilationsanläggningar och systemlösningar

Hitta beräkningsprogram här
Vex overview

VEX-översikt

Få en snabb översikt över hela programmet med kompakta VEX-aggregat med värmeåtervinning.

Se VEX-översikten här