CX350C Undertaksaggregat

Tekniska data

CX350

Aggregatdata:
Utan elvärmebatteri Med inbyggt elvärmebatteri (12 kW)
Upptagen effekt 1,4 kW 13,4 kW
Strömförsörjning  1 x 230 V + PE ∼ 50 Hz
3 x 400 V + N + PE ∼ 50 Hz
max. fasström  6,28 A 24,28 A
Min. luftflöde 200 l/s
Max. luftflöde 635 l/s
Vikt driftklart aggregat
313 kg
Mediatemperatur (luft) -20 °C – 40 °C
Omgivningstemperatur (under drift):
-20 °C – 40 °C
Skåp Pulverlackerat RAL 7040
Isolering 30/50 mm mineralull
Kanalanslutning 700 x 400 mm

Fläktdata  
Max. total verkningsgrad (A–D) 58,7 %
ECO mätuppställning (A–D) A
Krav på effektivitetsgrad 62N (2015)
ECO effektivitetsgrad i optimal driftpunkt 70,7
 
Motordata (optimal driftspunkt)
EC-motor Med motorstyrning
Energiklass IE4
Upptagen effekt 0,72 kW
Luftflöde 2110 m3/h
Totaltryck 667 Pa
Varvtal vid optimal driftspunkt 2800

 
Förutsättningar:
– Densitet = 1,2 kg/m3
– Tryckförhållande < 1,11
– Övriga punkter i enlighet med EC327/2011 (se handboken till produkten)


Kapacitetskurvor

CX350C 

Capacity Curve CX350 


Tryckfallstillägg vid drift med värme- eller kylbatteri visas inte.

För beräkning av kapacitetsdata hänvisar vi till våra produktvalsprogram Quickselect och EXselect.

Den totala energiförbrukningen är fördelad lika mellan frånlufts- och tilluftsfläkten.

Effekten beräknas så här: P1(W) = SFP (J/m³) x qv (m³/s). 


Temperaturverkningsgrad

CX350

Curves efficiency

____

Verkningsgrad med kondensering:
Frånluft = 20 °C/55 rel. fukt. – uteluft = -10 °C/50 rel. fukt.
Balans mellan tilluft/frånluft = 1,0
____

Verkningsgrad utan kondensering enligt SS-EN308:
Frånluft = 25 °C/28 % rel. fukt. – uteluft = 5 °C/50 % rel. fukt.
Balans mellan tilluft/frånluft = 1,0

Beräkning

Temperaturverkningsgrad för VEX-aggregatet visas för olika volymströmsförhållanden beräknade som:

t2,1 = Temperatur på uteluft (friskluft)
t2,2 = Temperatur på tilluft
t1,1 = Temperatur på frånluft
Ljuddata

CX350

 

Förutsättningar:
Beräkning vid 700 m³/h och 250 Pa

LWA, db (A) 

LWA Total dB (A) 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz
Trycksida LW2
65 53 55 57 60 58 54 45
Sugsida LW1
57 51 48 51 50 47 43 35
Omgivningar LW3 51 43 44 45 43 41 37 31

 

Förutsättningar: 
Beräkning vid 1 500 m³/h och 250 Pa

LWA, db (A) 

LWA Total dB (A) 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz
Trycksida LW2
72 56 60 64 67 66 63 56
Sugsida LW1
62 53 54 57 56 54 50 39
Omgivningar LW3 55 45 48 49 50 46 44 37

 

Förutsättningar:
Beräkning vid 2 300 m³/h och 250 Pa

LWA, db (A) 

LWA Total dB (A) 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz
Trycksida LW2
79 59 68 71 74 73 71 65
Sugsida LW1
68 57 58 64 62 59 56 43
Omgivningar LW3 61 47 53 54 56 53 50 45

Mätuppställning

VEX320330C lydskitse


Värmebatterier till CX350C

CX350C levereras med integrerat elvärmebatteri, effekt 12,0 kW, eller med externt vattenvärmebatteri för placering i kanal. 


Elvärmebatteri (integrerat)

12 kW elvärmebatteri
Effekt: 12 kW
Strömförsörjning  3 x 400 V + N + PE ~ 50 Hz
Max. fasström  18,0 A

Vattenvärmebatteri 4RR

Externt vattenvärmebatteri med 4 rader rör 700 x 400

Förutsättningar för vattenvärmebatteridata:
 
Framledningstemperatur – vatten
50 °C
 Avkylning, vatten, Δt
min. 20 K
Avgivning – beräknade resultat ± 10 %
Volymströmsförhållandet 1,0
Värmeåtervinning 100 %
Luftflöde
[m³/h]
Utetemperatur/fukt
[°C/%]
Effekt
[kW]
Tillufts-
temp.
[°C]
 Vattenmängd
[l/h]
Δp HW
[kPa]
Kvs
700 -12/80  1,74 23 54 0,04 0,25
700 -20/85 1,98 23 61 0,04 0,25
1 500 -12/80 4,34 23 151 0,17 0,25
1 500 -20/85 5,0 23 234 0,26 0,25
2 300 -12/80 7,2 23 335 0,48 0,25
2 300 -20/85 8,36 23 396 0,65 0,25

 

Måttritning, vattenvärmebatteri

HW for CX340-350 

 A mm B mm C mm D mm E mm F mm d (ø)
 700 400 720 420 740 440 1 tum

Måttritningar

CX350, måttritning

Dimensions CX350

CX-aggregatet sett nerifrån.

1) Inbyggnadshöjden ska säkerställa plats för kondensavloppet – dvs. 50 mm ska läggas till aggregatets höjd.


Samla till allt om produktserien CX350C Undertaksaggregat

KONTAKTA OSS IDAG

Få gratis rådgivning 
om ventilationsprodukter 
och systemlösningar
EXHAUSTO AB
Byängsgränd 6 1 TR
SE-120 40 ÅRSTA

Tel +46 (0)10-211 7100
E-mail: info@exhausto.se

Beräknings-
program

Använd EXHAUSTOs kostnadsfria beräkningsprogram för beräkning av ventilationsanläggningar och systemlösningar

Hitta beräkningsprogram här
Vex overview

VEX-översikt

Få en snabb översikt över hela programmet med kompakta VEX-aggregat med värmeåtervinning.

Se VEX-översikten här