CX350C Undertaksaggregat

Tekniska data

Tekniska data, CX350C

Aggregatdata:
Utan elvärmebatteri Med inbyggt elvärmebatteri (12 kW)
Upptagen effekt 1,4 kW 13,4 kW
Strömförsörjning  1 x 230 V + PE ∼ 50 Hz
3 x 400 V + N + PE ∼ 50 Hz
max. fasström  6,28 A 24,28 A
Min. luftflöde 190 l/s
Max. luftflöde 635 l/s
Vikt driftklart aggregat
313 kg
Mediatemperatur (luft) -20 °C – 40 °C
Omgivningstemperatur (under drift):
-20 °C – 40 °C
Skåp Pulverlackerat RAL 7040
Isolering 30/50 mm mineralull
Kanalanslutning 700 x 400 mm

Fläktdata  
Max. total verkningsgrad (A–D) 58,7 %
ECO mätuppställning (A–D) A
Krav på effektivitetsgrad 62N (2015)
ECO effektivitetsgrad i optimal driftpunkt 70,7
 
Motordata (optimal driftspunkt)
EC-motor Med motorstyrning
Energiklass IE4
Upptagen effekt 0,72 kW
Luftflöde 2110 m3/h
Totaltryck 667 Pa
Varvtal vid optimal driftspunkt 2800

 
Förutsättningar:
– Densitet = 1,2 kg/m3
– Tryckförhållande < 1,11
– Övriga punkter i enlighet med EC327/2011 (se handboken till produkten)


Temperaturverkningsgrad

Temperaturverkningsgrad, CX350C

Curves efficiency

____

Verkningsgrad med kondensering:
Frånluft = 20 °C/55 rel. fukt. – uteluft = -10 °C/50 rel. fukt.
Balans mellan tilluft/frånluft = 1,0
____

Verkningsgrad utan kondensering enligt SS-EN308:
Frånluft = 25 °C/28 % rel. fukt. – uteluft = 5 °C/50 % rel. fukt.
Balans mellan tilluft/frånluft = 1,0

Beräkning

Temperaturverkningsgrad för VEX-aggregatet visas för olika volymströmsförhållanden beräknade som:

t2,1 = Temperatur på uteluft (friskluft)
t2,2 = Temperatur på tilluft
t1,1 = Temperatur på frånluft
Värmebatterier till CX350C

Värmebatterier, CX350C 

CX350C levereras med integrerat elvärmebatteri, effekt 12,0 kW, eller med externt vattenvärmebatteri för placering i kanal. 


Elvärmebatteri (integrerat)

12 kW elvärmebatteri
Effekt: 12 kW
Strömförsörjning  3 x 400 V + N + PE ~ 50 Hz
Max. fasström  18,0 A

Vattenvärmebatteri 4RR

Externt vattenvärmebatteri med 4 rader rör 700 x 400

Förutsättningar för vattenvärmebatteridata:
 
Framledningstemperatur – vatten
50 °C
 Avkylning, vatten, Δt
min. 20 K
Avgivning – beräknade resultat ± 10 %
Volymströmsförhållandet 1,0
Värmeåtervinning 100 %
Luftflöde
[m³/h]
Utetemperatur/fukt
[°C/%]
Effekt
[kW]
Tillufts-
temp.
[°C]
 Vattenmängd
[l/h]
Δp HW
[kPa]
Kvs
700 -12/80  1,74 23 54 0,04 0,25
700 -20/85 1,98 23 61 0,04 0,25
1 500 -12/80 4,34 23 151 0,17 0,25
1 500 -20/85 5,0 23 234 0,26 0,25
2 300 -12/80 7,2 23 335 0,48 0,25
2 300 -20/85 8,36 23 396 0,65 0,25

 

Måttritning, vattenvärmebatteri

HW for CX340-350 

 A mm B mm C mm D mm E mm F mm d (ø)
 700 400 720 420 740 440 1 tum

Måttritningar

Måttritningar, CX350C 

Dimensions CX350

CX-aggregatet sett nerifrån.

1) Inbyggnadshöjden ska säkerställa plats för kondensavloppet – dvs. 50 mm ska läggas till aggregatets höjd.


Samla allt om produktserien CX350C Undertaksaggregat

KONTAKTA OSS IDAG

Få gratis rådgivning 
om ventilationsprodukter 
och systemlösningar
EXHAUSTO AB
Byängsgränd 6 1 TR
SE-120 40 ÅRSTA

Tel +46 (0)10-211 7100
E-mail: info@exhausto.se

Beräknings-
program

Använd EXHAUSTOs kostnadsfria beräkningsprogram för beräkning av ventilationsanläggningar och systemlösningar

Hitta beräkningsprogram här
Vex overview

VEX-översikt

Få en snabb översikt över hela programmet med kompakta VEX-aggregat med värmeåtervinning.

Se VEX-översikten här