CX340C Undertaksaggregat

Tekniska data

Tekniska data, CX340C

Aggregatdata:
Utan elvärmebatteri Med inbyggt elvärmebatteri (9 kW)
Upptagen effekt  0,97 kW 9,97 kW
Strömförsörjning  1 x 230 V + PE ∼ 50 Hz
3 x 400 V + N + PE ∼ 50 Hz
max. fasström  6,32 A 19,24 A
Min. luftflöde 135 l/s
Max. luftflöde 480 l/s
Vikt driftklart aggregat
269 kg
Mediatemperatur (luft) -20 °C – 40 °C
Omgivningstemperatur (under drift):
-20 °C – 40 °C
Skåp Pulverlackerat RAL 7040
Isolering 30/50 mm mineralull
Kanalanslutning 700 x 300 mm

 

Fläktdata  
Max. total verkningsgrad (A–D) 65,3 %
ECO mätuppställning (A–D) A
Krav på effektivitetsgrad 62N (2015)
ECO effektivitetsgrad i optimal driftpunkt 79,4
 
Motordata (optimal driftspunkt)
EC-motor Med motorstyrning
Energiklass IE4
Upptagen effekt 0,45 kW
Luftflöde 1805 m3/h
Totaltryck 533 Pa
Varvtal vid optimal driftspunkt 2540

 Förutsättningar:
– Densitet = 1,2 kg/m3
– Tryckförhållande < 1,11
– Övriga punkter i enlighet med EC327/2011 (se handboken till produkten)


Temperaturverkningsgrad

Temperaturverkningsgrad, CX340C

Curves efficiency

____ Verkningsgrad med kondensering:
Frånluft = 20 °C/55 rel. fukt. – uteluft = -10 °C/50 rel. fukt.
Balans mellan tilluft/frånluft = 1,0
____ Verkningsgrad utan kondensering enligt EN308:
Frånluft = 25 °C/28 % rel. fukt. – uteluft = 5 °C/50 % rel. fukt.
Balans mellan tilluft/frånluft = 1,0

Beräkning

Temperaturverkningsgrad för VEX-aggregatet visas för olika volymströmsförhållanden beräknade som:

t2,1 = Temperatur på uteluft (friskluft)
t2,2 = Temperatur på tilluft
t1,1 = Temperatur på frånluft
Värmebatterier till CX340C

Värmebatterier, CX340C 

CX340C levereras med integrerat elvärmebatteri, effekt 9,0 kW, eller med externt vattenvärmebatteri för placering i kanal. 


Elvärmebatteri (integrerat)

9 kW elvärmebatteri
Effekt: 9 kW
Strömförsörjning  3 x 400 V + N + PE ~ 50 Hz
Max. fasström  12,92 A

Vattenvärmebatteri 2RR 

Externt vattenvärmebatteri med två rader rör 700 x 400:

Tillbehör: Övergång 700 x 300 till 700 x 400 mm. Övergångsstycket är 300 mm långt.

Förutsättningar för vattenvärmebatteridata:
 
Framledningstemperatur – vatten
50 °C
 Avkylning, vatten, Δt
min. 20 K
Avgivning – beräknade resultat ± 10 %
Volymströmsförhållande tilluft /frånluft 1,0
Värmeåtervinning 100 %
Luftflöde
[m³/h]
Utetemperatur/fukt
[°C/%]
Effekt
[kW]
Tillufts-
temp.
[°C]
 Vattenmängd
[l/h]
Δp HW
[kPa]
Kvs
 500 -12/80  1,06 23 30 0,02 0,25
500 -20/85 1,23 23 35 0,03 0,25
1 000 -12/80 2,81 23 100 0,07 0,25
1 000 -20/85 3,29 23 130 0,10 0,25
1 650 -12/80 4,61 23 160 0,18 0,25
1 650 -20/85 5,43 23 260 0,29 0,25

 

Måttritning, vattenvärmebatteri

HW for CX340-350 

 A mm B mm C mm D mm E mm F mm d (ø)
 700 400 720 420 740 440 1 tum

Måttritningar

Måttritningar, CX340C

Dimensions CX340 

CX-aggregatet sett nerifrån.

1) Inbyggnadshöjden ska säkerställa plats för kondensavloppet – dvs. 50 mm ska läggas till aggregatets höjd.


Samla allt om produktserien CX340C Undertaksaggregat

KONTAKTA OSS IDAG

Få gratis rådgivning 
om ventilationsprodukter 
och systemlösningar
EXHAUSTO AB
Byängsgränd 6 1 TR
SE-120 40 ÅRSTA

Tel +46 (0)10-211 7100
E-mail: info@exhausto.se

Beräknings-
program

Använd EXHAUSTOs kostnadsfria beräkningsprogram för beräkning av ventilationsanläggningar och systemlösningar

Hitta beräkningsprogram här
Vex overview

VEX-översikt

Få en snabb översikt över hela programmet med kompakta VEX-aggregat med värmeåtervinning.

Se VEX-översikten här