CX340C Undertaksaggregat

Tekniska data

CX340

Aggregatdata:
Utan elvärmebatteri Med inbyggt elvärmebatteri (9 kW)
Upptagen effekt  0,97 kW 9,97 kW
Strömförsörjning  1 x 230 V + PE ∼ 50 Hz
3 x 400 V + N + PE ∼ 50 Hz
max. fasström  6,32 A 19,24 A
Min. luftflöde 155 l/s
Max. luftflöde 480 l/s
Vikt driftklart aggregat
269 kg
Mediatemperatur (luft) -20 °C – 40 °C
Omgivningstemperatur (under drift):
-20 °C – 40 °C
Skåp Pulverlackerat RAL 7040
Isolering 30/50 mm mineralull
Kanalanslutning 700 x 300 mm

 

Fläktdata  
Max. total verkningsgrad (A–D) 65,3 %
ECO mätuppställning (A–D) A
Krav på effektivitetsgrad 62N (2015)
ECO effektivitetsgrad i optimal driftpunkt 79,4
 
Motordata (optimal driftspunkt)
EC-motor Med motorstyrning
Energiklass IE4
Upptagen effekt 0,45 kW
Luftflöde 1805 m3/h
Totaltryck 533 Pa
Varvtal vid optimal driftspunkt 2540

 Förutsättningar:
– Densitet = 1,2 kg/m3
– Tryckförhållande < 1,11
– Övriga punkter i enlighet med EC327/2011 (se handboken till produkten)


Kapacitetskurvor

CX340C 

Capacity Curve CX340

Tryckfallstillägg vid drift med värme- eller kylbatteri visas inte.

För beräkning av kapacitetsdata hänvisar till våra produktvalsprogram Quickselect och EXselect.

Den totala energiförbrukningen är fördelad lika mellan frånlufts- och tilluftsfläkten.

Effekten beräknas så här: P1(W) = SFP (J/m³) x qv (m³/s). 


Temperaturverkningsgrad

CX340C

Curves efficiency

____ Verkningsgrad med kondensering:
Frånluft = 20 °C/55 rel. fukt. – uteluft = -10 °C/50 rel. fukt.
Balans mellan tilluft/frånluft = 1,0
____ Verkningsgrad utan kondensering enligt EN308:
Frånluft = 25 °C/28 % rel. fukt. – uteluft = 5 °C/50 % rel. fukt.
Balans mellan tilluft/frånluft = 1,0

Beräkning

Temperaturverkningsgrad för VEX-aggregatet visas för olika volymströmsförhållanden beräknade som:

t2,1 = Temperatur på uteluft (friskluft)
t2,2 = Temperatur på tilluft
t1,1 = Temperatur på frånluft
Ljuddata

CX340

 

Förutsättningar:
Beräkning vid 500 m³/h och 250 Pa

LWA, db (A) 

LWA Total dB (A) 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz
Trycksida LW2
65 46 54 57 61 59 55 52
Sugida LW1
57 43 48 51 52 49 45 40
Omgivningar LW3 48 40 41 43 42 39 35 34

 

Förutsättningar: 
Beräkning vid 1 100 m³/h och 250 Pa

LWA, db (A) 

LWA Total dB (A) 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz
Trycksida LW2
70 48 58 62 66 63 60 56
Sugsida LW1
62 44 53 56 57 55 52 47
Omgivningar LW3 53 42 46 48 47 43 42 38

Förutsättningar: 
Beräkning vid 1 650 m³/h och 250 Pa

LWA, db (A) 

LWA Total dB (A) 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz
Trycksida LW2
75 53 64 67 71 69 65 62
Sugsida LW1
67 47 58 61 62 60 59 54
Omgivningar LW3 58 48 52 53 51 49 46 43

Mätuppställning

VEX320330C lydskitse


Värmebatterier till CX340C

CX340C levereras med integrerat elvärmebatteri, effekt 9,0 kW, eller med externt vattenvärmebatteri för placering i kanal. 


Elvärmebatteri (integrerat)

9 kW elvärmebatteri
Effekt: 9 kW
Strömförsörjning  3 x 400 V + N + PE ~ 50 Hz
Max. fasström  12,92 A

Vattenvärmebatteri 2RR 

Externt vattenvärmebatteri med två rader rör 700 x 400:

Tillbehör: Övergång 700 x 300 till 700 x 400 mm. Övergångsstycket är 300 mm långt.

Förutsättningar för vattenvärmebatteridata:
 
Framledningstemperatur – vatten
50 °C
 Avkylning, vatten, Δt
min. 20 K
Avgivning – beräknade resultat ± 10 %
Volymströmsförhållande tilluft /frånluft 1,0
Värmeåtervinning 100 %

Luftflöde
[m³/h]
Utetemperatur/fukt
[°C/%]
Effekt
[kW]
Tillufts-
temp.
[°C]
 Vattenmängd
[l/h]
Δp HW
[kPa]
Kvs
 500 -12/80  1,06 23 30 0,02 0,25
500 -20/85 1,23 23 35 0,03 0,25
1 000 -12/80 2,81 23 100 0,07 0,25
1 000 -20/85 3,29 23 130 0,10 0,25
1 650 -12/80 4,61 23 160 0,18 0,25
1 650 -20/85 5,43 23 260 0,29 0,25

 

Måttritning, vattenvärmebatteri

HW for CX340-350 

 A mm B mm C mm D mm E mm F mm d (ø)
 700 400 720 420 740 440 1 tum

Måttritningar

CX340, måttritning

Dimensions CX340 

CX-aggregatet sett nerifrån.

1) Inbyggnadshöjden ska säkerställa plats för kondensavloppet – dvs. 50 mm ska läggas till aggregatets höjd.


Samla till allt om produktserien CX340C Undertaksaggregat

KONTAKTA OSS IDAG

Få gratis rådgivning 
om ventilationsprodukter 
och systemlösningar
EXHAUSTO AB
Byängsgränd 6 1 TR
SE-120 40 ÅRSTA

Tel +46 (0)10-211 7100
E-mail: info@exhausto.se

Beräknings-
program

Använd EXHAUSTOs kostnadsfria beräkningsprogram för beräkning av ventilationsanläggningar och systemlösningar

Hitta beräkningsprogram här
Vex overview

VEX-översikt

Få en snabb översikt över hela programmet med kompakta VEX-aggregat med värmeåtervinning.

Se VEX-översikten här