CX340C/350C Undertaksaggregat

CX340 / CX350 Undertaksaggregat

CX340C/CX350C med två gångjärnsluckor samt en fast lucka med kondensbricka.

 

Allmänt

CX340C/CX350C takaggregat

CX340C/CX350C med motströmsväxlare är optimerad efter luftflöde. strömförbrukning och ljudnivå. Aggregaten några av de mest kompakta takaggregaten på marknaden och har en storlek som gör dem lämpliga för inbyggnad i nersänkta undertak.

Gångjärnsluckorna ger bra utrymme för filterbyte och annan service.

Aggregaten levereras med inbyggt el-värmebatteri (CX340C: 9 kW och CX350C: 12 kW) eller med externt vattenvärmebatteri.

Automatiken till CX340C/CX350C är den kända EXact2-automatiken, men aggregaten kan även levereras förbredda för annan automatik.

Som tillbehör till aggregaten finns flexibla anslutningar, spjäll, kylbatterier, övergångar (CX340) samt diverse EXact2-automatiktillbehör.

Användningsförhållanden

EXHAUSTOs VEX-aggregat är generellt konstruerade för användning som komfortventilation – dvs. för användning vid vanliga användningsförhållanden.

Vid behov av ventilationslösningar i lokaler med hög luftfuktighet t.ex. på grund av befuktning rekommenderar vi att man genomför en kontrollberäkning i ett av våra beräkningsprogram. Om beräkningen visar att det finns risk att kondens bildas efter värmeväxlaren ska man utvärdera om man antingen kan ändra på användningsförhållandena eller om man ska anpassa aggregatet så att kondensvattnet kan ledas bort. 

Kontakta EXHAUSTO för att få råd om detta.

 
Unikt frostskydd

CX340C/CX350C bypass avfrostning

CX340C/CX350C är konstruerad med bypassavfrostning. Det innebär att uteluften i större eller mindre grad leds förbi värmeväxlaren och direkt till eftervärmebatteriet vid risk för isbildning . Detta ställer högre krav på eftervärmebatteriets effektivitet, men i gengäld slipper man ett kostsamt förvärmebatteri. Illustrationen nedan visar ett exempel på en avfrostningssituation där 20 % av uteluften leds genom ett bypassjäll.

RD13066SE

Eftervärmebatteri och avfrostningsfunktionen:
Avfrostningssituationen visas ovan, här ingår ett eftervärmningsbatteri. Det är absolut nödvändigt för att avfrostningsfunktionen ska fungera korrekt. Utan eftervärmningsbatteriet kommer avfrostningen att leda till att temperaturen på tilluften faller och förr eller senare kommer VEX-aggregatet att stanna på grund av igenisning.

Värmeväxlaren kan frostskyddas genom tryckstyrning. Själva avfrostningen kan ske på olika sätt beroende på om eftervärmningsbatteri har installerats eller inte – men eftervärmningsbatteri rekommenderas. 

Avfrostningen startar när Rekommenderas för användning i
Trycket över värmeväxlaren överstiger inställt värde, t.ex. +45 % Kontor, skolor, fritidshem och
lokaler med låg fuktighet på vintern.

Olika former av tryckstyrt frostskydd

Automatiken känner av aktuellt luftflöde och därmed även tryckfallet genom värmeväxlaren. Om det bildas is i värmeväxlaren kommer tryckfallet över värmeväxlaren att öka och när det överstiger ett givet värde startar avfrostningen.

Tryckstyrt frostskydd utmärker sig genom att avfrostning endast sker när det rent faktiskt finns is, oavsett om det är frostväder eller inte, eller om det är hög fuktighet i utsugningsluften, vilket ofta är fallet vintertid.

RD13143SE

Kapacitet

Kapacitet, CX340C-CX350C

Nedan kan man se vilka kapacitetsområden som de enskilda VEX-storlekarna täcker. För beräkning av faktiska kapacitetsdata hänvisar vi till våra produktvalsprogram


VEX320C-VEX330C-CX340-CX350-kapacitetsområder


Ljudnivå

CX340C/350C, mycket tysta aggregat

VEX-aggregaten i CX340C/350C-serien är mycket tysta med en markant lägre ljudnivå än motsvarande produkter på marknaden.

För exakta ljuddata hänvisar vi till våra beräkningsprogram.

Energi

CX340C/CX350C Energisparventilation

Vid konstruktionen av aggregatet har man gjort mycket för att luftflödet genom aggregaten sker så smidigt som möjligt för att hålla tryckfallet så lågt som möjligt.


Motströmsväxlare

 
 
 

VEX300C har motströmsväxlare av aluminium. Den är konstruerad så att förhållandet mellan värmeåtervinning och tryckfall har fördelats optimalt.
Det innebär att man uppnår mycket hög temperaturverkningsgrad och låg energiförbrukning.

– Verkningsgrad utan kondensering: 80–85 %
– Verkningsgrad med kondensering: upp till 94 %

Vikt motströmsväxlare:
– CX340C: 3 st. á 11,6 kg
– CX350C: 3 st. à 17,3 kgEC-motorer


 
 
VEX320330 ventilatorsektion Kombinationen av moderna EC-motorer och ett optimerat centrifugalhjul ger samtidig mycket låg energiförbrukning och större effekt.


Ecodesign  
Ecodesign

För att reducera den europeiska energiförbrukningen ställer EU krav på energieffektiviteten hos energiförbrukande produkter.

Direktivet omvandlas till ecodesignkrav för konkreta produkter, t.ex. gränsvärden och krav på energieffektivitet. 

CX340C/CX350c uppfyller redan de strängaste kraven, som börjar gälla den 1 januari 2018


Konstruktion

CX340C/CX350C

De kompakta aggregaten är konstruerade i enlighet med den tyska hygiennormen VDI 6022, som garanterar ett aggregat som är tillgängligt för service och där det inte bildas mögelsvampar eller andra bakterier i de använda materialen, vilket kan försämra luftens kvalitet. Du kan läsa mer om VID under certifikat längre ner på sidan.

Motorsektioner

 
 

VEX320330 ventilatorsektion

Motorsektionerna är anpassade och monterade på ett sådant sätt att det inte är nödvändigt att montera flexibla anslutningar mellan aggregat och kanalsystem.

Motorerna är av typ EC med mycket hög verkningsgrad, som redan nu lever upp till EcoDesign-direktivets krav som börjar gälla den 1 januari 2018.

 

 


Fläkthjul

 
 

VEX320330 ventilatorhjul

CX340C/CX350C är utrustade med ett optimerat centrifugalfläkthjul med bakåtböjda rotoblad. Hjulets utformning ger stor effekt med låg energiförbrukning.  Anslutningskort

Controlbox CX340-350

Den lättåtkomliga anslutningsboxen med inbyggd strömbrytare säkerställer enkel åtkomst för anslutning och justering.

 

Panelfilter

 
 

Panelfiltren är lätta att byta och kan beställas som filterklass ePM10 55% (M5) eller ePM1 70% (F7).

Som standard levereras CX340/350 med ett ePM10 55% filter (M5) i frånluft och ett ePM1 70% filter (F7) i tilluft.

Filterstorlek: 
CX340C: 892 x 340 x 46 mm.
CX350C: 972 x 440 x 46 mm.


Ekodesign

Ekodesign – EU-krav gällande dokumentation, energiförbrukning och märkning av ventilationssystem.

 

 

Allmän information

Vi har gjort ett sammandrag av riktlinjerna för Ekodesign, läs mer om Ekodesign under Institut.

ECO-design-logo

Ekodesigndata

Länk till ekodesigndata för den enskilda VEX-storleken finns under produkten samt under Ladda ner, där vi har placerat Ekodesigndata under EU-/ECO-intyg.

Obs!

Observera att de värden som anges i intygen har beräknats för en specifik driftpunkt.

Om någon annan driftpunkt önskas hänvisar vi till våra beräkningsprogram – här kan du se om det önskade aggregatet uppfyller kraven för din driftpunkt och hitta tillhörande Ekodesigndata.


Tillbehör

CX300C

Det erbjuds ett brett tillbehörsprogram till VEX300C-serien.


Elvärmebatteri – HE

Integrerat elvärmebatteri.

HE

Till CX340C:

9 kW (3 x 400 V),
min. luftflöde 570 m³/h

 

Till CX350C:

12 kW (3 x 400 V),
min. luftflöde 721 m³/h


Vattenvärmebatterier – HW

HW for CX340/350

HW700x400, oisolerat externt vattenvärmebatteri

Välj mellan två storlekar:

HW070X040002U0UC: 27,4 kW
HW070X040004U0UC: 46,6 kW

Tillbehör (endast CX340C): övergång 700x300 till 700x400

 


Avstängningsspjäll – LS 

LS lukkespjæld firkantet

Avstängningsspjäll med eller utan fjäderretur.

Levereras med separat spjällmotor.

 


 

 Vattenlås

Vattenlås till aggregatets kondensavlopp i dimension DN32.

SIPHONUP (undertryck) för anslutning till kondensavloppet från aggregatet.
SIPHONOP (övertryck) för anslutning till ev. kylbatteri i tilluftskanalen.

 


Samla allt om produktserien CX340C/350C Undertaksaggregat

KONTAKTA OSS IDAG

Få gratis rådgivning 
om ventilationsprodukter 
och systemlösningar
EXHAUSTO AB
Byängsgränd 6 1 TR
SE-120 40 ÅRSTA

Tel +46 (0)10-211 7100
E-mail: info@exhausto.se

Beräknings-
program

Använd EXHAUSTOs kostnadsfria beräkningsprogram för beräkning av ventilationsanläggningar och systemlösningar

Hitta beräkningsprogram här
Vex overview

VEX-översikt

Få en snabb översikt över hela programmet med kompakta VEX-aggregat med värmeåtervinning.

Se VEX-översikten här