2 flickor med såpbubblor

Kompakta och sektionsuppbyggda VEX-aggregat samt fläktar

alla med tillhörande, integrerad automatik och tillbehör

Välj ventilationsprodukter och systemlösningar från EXHAUSTO. Väldokumenterade, energismarta ventilationssystem med värmeåtervinning. 

EXHAUSTOs ventilationslösningar används i första and till komfort- och miljöventilation och bidrar till att säkra ett hälsosamt inomhusklimat i bostäder, kontor, skolor, institutioner, butiker och produktionslokaler. 

Lösningarna kan användas såväl till nybyggnation och renovering av fastigheter, till exempel etablering av ventilation med värmeåtervinning i befintliga flervåningshus. En sådan bostadsrenovering ger bättre inomhusklimat och dessutom energibesparingar.

Vi kan erbjuda centrala ventilationssystem som ventilerar en uppgång eller en hel fastighet och decentrala ventilationssystem som ventilerar en enskild lägenhet. Våra VEX-aggregat för mekanisk ventilation med värmeåtervinning har hög verkningsgrad och därmed rimlig energiförbrukning. Våra VEX-aggregat och tillhörande automatik optimeras hela tiden så att de uppfyller gällande lagstiftning och övriga marknadskrav. 

Alla ventilationssystem och utsugningssystem är väldokumenterade med instruktioner, ritningar osv. – dokumentation som kan laddas ner här från webbplatsen 

2 GUIDER FRÅN EUROVENT

1: Värmeåtervinningsaggregat, hjärtat i ventilationssystemet och
2: Korrekt filtrering och standarden ISO 16890

Här finns de två guiderna
Vex overview

VEX-översikt

Få en snabb översikt över hela programmet med kompakta VEX-aggregat med värmeåtervinning.

Se VEX-översikten här