Visste du att man har skärpt tolkningen av reglerna i Ecodesigndirektivet?

30.04.19

Få en uppdatering om de nya reglerna så att du är säker på om en given installation omfattas av direktivet eller inte.

 

Ny tolkning

Sekretariatet för Ecodesign och energimärkning av produkter har uppmärksammat oss om att vår tidigare text om vilka installationer som inte omfattas av kraven i ECO-designdirektivet inte gäller längre efter den senaste tolkningen av lagen.

Det handlar speciellt om industrikök som ventileras via spiskåpa.

Undantag

Tidigare har vi skrivit att denna typ av installation var undantagen. Det kan den fortfarande vara, men endast under vissa villkor:

  • Om installationen endast omfattar processen ”ventilation via spiskåpa” så är denna typ fortfarande undantagen från kravet.
  • Om installationen även omfattar ventilation av köket med hänsyn till exempelvis personalen så omfattas ventilationsanläggningen av direktivet.

RIKTLINJER:

Utgångspunkt för om en ventilationsanläggning ska följa Ecodesigndirektivet kan kort beskrivas så här:

Ventilation för människor = omfattas
Processventilation = kan vara undantaget

Följande installationstyper omfattas vanligtvis inte av Ecodesigndirektivet:

  • ”Ren” processventilation
  • Ventilation i korrosiva miljöer
  • Ventilation vid lufttemperatur över 100 °C
  • Vid transport av brännbara gaser och ångor

EXEMPEL:

Exempel på ställen då kraven i Ecodesigndirektivet vanligtvis inte gäller:

  • Industrifläkt, där ventilationsanläggningen inte omfattar rumsventilation (för människor)
  • Datacenter, serverrum
  • Cirkulationsluftsanläggningar (< 10 % uteluftsandel)

YTTERLIGARE INFORMATION:

På exhausto.se finns mer information om ECO-designdirektivet. Här kan du även använda våra beräkningsverktyg för att avgöra om en given installation uppfyller Ecodesigndirektivet.

KONTAKTA OSS IDAG

Få gratis rådgivning 
om ventilationsprodukter 
och systemlösningar
EXHAUSTO AB
Östra Hindbyvägen 26B
SE-213 74 Malmö

Tel +46 (0)10-211 7100
E-mail: info@exhausto.se
enews

Håll dig
uppdaterad!

Få vårt nyhetsbrev med relevanta nyheter om produkter, system och lagar

nyhetsbrev

Beräknings-
program

Använd EXHAUSTOs kostnadsfria beräkningsprogram för beräkning av ventilationsanläggningar och systemlösningar

Hitta beräkningsprogram här