VEX4000RHP, reversibel värmepump till VEX4000

Ventilation, uppvärmning och kylning i ett aggregat – enkelt, driftsäkert och energieffektivt

VEX4000-med-traed

Klimatkrisen kräver andra lösningar

Den tilltagande klimatkrisen har fått EU att besluta om ganska ambitiösa klimatmål om reducering av CO2-utsläpp.

En förutsättning för att kunna nå dessa mål är en generell elektrifiering av energiförbrukningen, dvs. att energiförbrukningen ”flyttas” från fossila bränslen till elektricitet. Då är värmepumpen en energieffektiv och hållbar lösning, eftersom den energi som förbrukas för att leda ut eller in värme i byggnaden är betydligt mindre än den värme-/kyleffekt som erhålls. Värmepumpens hållbarhet förbättras ytterligare om den matas med elektricitet från ”gröna” energikällor.

Värmepump i kombination med ventilation

Krav på energieffektivitet och låg energiförbrukning för ventilationslösningar har satt större fokus på att kombinera värmeåtervinning med en integrerad värmepump. Genom att kombinera ventilation, uppvärmning och kylning i ett aggregat får man en lösning som dels är mycket energieffektiv och som dels är betydligt enklare än traditionella kyllösningar med kylmaskin och rördragningar på taket.  

VEX4000RHP, reversibel värmepump till VEX4000

Genom att välja VEX4000RHP får du ventilation, värme och kylning i ett aggregat – enkelt, driftsäkert och energieffektivt. Detta betyder att du genom en enda beräkning i EXselectPRO får översikt och tekniska data för hela installationen. Själva installationen blir markant enklare när hela lösningen är samlad i ett aggregat, dessutom blir underhållet både enklare och billigare. Lösningen reducerar även platsbehovet eftersom den integrerade lösningen frigör utrymme som annars skulle upptas av värme- och kylinstallationer. 

Andra fördelar:

  • Låg energiförbrukning
  • Enkel att konfigurera, installera och underhålla
  • Hög driftsäkerhet och lång livslängd
  • Kompakt design
  • Designad i enlighet med VDI6022-1.

Exempel på effekt

Kyla- och värmekapacitet, beräknat på VEX4030 RHP vid ett luftflöde på 4 342 m³/h.

 FÖRUTSÄTTNINGAR:
Vinter: Värme  Sommar: Kylning
 ikon-winter-snekrystal
Utetemperatur: -10 till 10 °C 
Tilluftstemperatur: 22 °C
Frånluftstemperatur: 22 °C 
Luftfuktighet (RH): 40 %
 Ikon-sommer-sol Utetemperatur: 26 till 35 °C 
Tilluftstemperatur: 17 °C
Frånluftstemperatur: 25 °C 
Luftfuktighet (RH): 50 %

VEX4000RHP-køle-og-varme-kapacitet 

Diagrammet visar hur stor del av kapaciteten som kommer från värmeväxlare respektive värmepump vid olika utetemperaturer, under angivna förutsättningar. Den understa raden i diagrammet (COP/EER) hänvisar till kyl-/värmepumpens energieffektivitet vid de olika utetemperaturerna

Så här beräknas kyl-/värmepumpens effektivitet

Process:

Enhet:

Förklaring:

Exempel:

Kylning

EER
Energieffektivitetsförhållande

Anger förhållandet mellan den kyleffekt som värmepumpen levererar och den energi som den använder

Energiförbrukning = 3,0 kW
Kylkapacitet = 15,8 kW

EER = 15,8 / 3 = 5,3

Uppvärmning

COP
Prestandakoefficient

Anger förhållandet mellan den värmeeffekt som värmepumpen levererar och den energi som den använder

Energiförbrukning = 1,5 kW
Värmekapacitet = 15,8 kW

COP = 15,8 / 1,5 = 10,3


Två varianter

Vi erbjuder VEX4000 med reversibel värmepump i två versioner:

VEX4000RHP-ER

Har roterande värmeväxlare som är placerad mellan förångaren och kondensor.

Med denna lösning får du:

  • den lägsta energiförbrukningen
  • möjlighet till kylåtervinning 
VEX4000-RHP-EX 

VEX4000RHP

Här är värmeväxlaren och värmepumpen placerade i separata moduler. Denna lösning finns med roterande växlare eller korsväxlare.

Med denna lösning får du:

  • en kompakt lösning, dvs. enklare transport av moduler
  • inget behov för avfrostning
VEX4000-module-rhp 


Läs mer om VEX4000 modulaggregat här

KONTAKTA OSS IDAG

Få gratis rådgivning 
om ventilationsprodukter 
och systemlösningar
EXHAUSTO AB
Byängsgränd 6 1 TR
SE-120 40 ÅRSTA

Tel +46 (0)10-211 7100
E-mail: info@exhausto.se

Beräknings-
program

Använd EXHAUSTOs kostnadsfria beräkningsprogram för beräkning av ventilationsanläggningar och systemlösningar

Hitta beräkningsprogram här
Vex overview

VEX-översikt

Få en snabb översikt över hela programmet med kompakta VEX-aggregat med värmeåtervinning.

Se VEX-översikten här