Hur arbetar EXHAUSTO Institute

EXHAUSTO Institute löser olika uppgifter

Institutet är sponsor för:

Inomhusklimatforskning på DTU – Danmarks Tekniske Universitet, ICIEE (International Center for Indoor Environment and Energy)
Inomhusklimatforskningen på AAU – Aalborg Universitet, VBN forskningsenhet, Indeklima og Energi
Syftet med sponsringen är att på nära håll kunna följa inomhusklimatforskningen, samt att bidra till att förbättra människors hälsa och välmående.

Konferenser och ventilationsdag

EXHAUSTO Institute deltar regelbundet i olika konferenser om ventilation och inomhusklimat, dels för att följa utvecklingen och dels för dela med sig av kunskaper till forsningen. Oftast utarbetas referat och i vissa fall artiklar om innehåll och nya idéer från konferenserna.

EXHAUSTO Institute arrangerar EXHAUSTO-ventilationsdagen för hela ventilationsbranschen en gång om året för kunder och samarbetspartners. Här är vanligtvis inlägg från forskarvärlden, om lagstiftningen samt nya upptäckter inom ventilation och inomhusklimat.

Det är vårt mål att dela med oss av kunskaper om ventilation av hög kvalitet och låg energiförbrukning.

Lagstiftning, normer och standarder

EXHAUSTO Institute deltar i flera sammanhang kring utarbetandet av lagar och normer/standarder. Läs mer om EXHAUSTOs arbete inom området på Lagstiftning, normer och standarder

Forskningsprojekt

EXHAUSTO Institute deltar i forskningsprojekt, i första hand inom områdena inomhusklimat, värmeåtervinning, energi, med mera och önskar på så sätt samarbeta med en rad organisationer och forskningscentra såväl i regionalt som internationellt.
EXHAUSTO Institute är dessutom medlem i Centerkomiteen vid ICIEE/DTU och kan därmed följa forskningen här på närmaste håll.

 

 

HG_SH

Organisation för EXHAUSTO Institute
Institutchef, ingenjör Henning Grønbæk

 

 

 

Calculation_300W

Beräknings-
program

Använd EXHAUSTOs kostnadsfria beräkningsprogram för beräkning av ventilationsanläggningar och systemlösningar

Hitta beräkningsprogram här
Vex overview

VEX-översikt

Få en snabb översikt över hela programmet med kompakta VEX-aggregat med värmeåtervinning.

Se VEX-översikten här