Test av produkter

EXHAUSTO har en lång tradition av test av produkter

– grundliga tester har alltid varit en grundsten för att leverera kvalitetsprodukter

Med test menar vi:

  • Test under utveckling av nya produkter
  • Test som utförs av tredje part i samband med certifiering – till exempel Eurovent
  • Test av produkter innan leverans

Test under utveckling av nya produkter

EXHAUSTO är ISO9000-certifierat, vilket innebär att det finns grundliga procedurer för produktutveckling och här spelar en serie obligatoriska testprocedurer en viktig roll. Dessutom utförs alla mätningar med kalibrerad mätutrustning.

Här berättar vi kort om de viktigaste formerna av tester. Om det inte finns hänvisning till en bestämd norm eller standard utförs det aktuella testet i enlighet med interna procedurer och erfarenheter som har byggts upp över lång tid.

Vi testar inom följande tre huvudområden:

  • Effekt och energi (energiförbrukning och temperaturverkningsgrad)
  • Ljud (ljud till kanal och ljud till omgivningen)
  • Säkerhet (test av motor, värmebatterier och automatik, samt test av frostskydd av värmeväxlare)

Test hos tredje part

EXHAUSTO VEX-aggregat är Eurovent-certifierade. Det innebär att tredje part (t.ex. TÜV eller Teknologisk Institut) har kontrollerat de data som anges i produktinformation och beräkningsprogram. Mer om Eurovent.

 

Test av produkter innan leverans

Alla produkter genomgår en detaljerad sluttest, där funktioner, strömförbrukning, temperaturer, osv. testas. Testdata loggas och sparas i databas för ev. senare användning.

 

Controllers on board 

Beräknings-
program

Använd EXHAUSTOs kostnadsfria beräkningsprogram för beräkning av ventilationsanläggningar och systemlösningar

Hitta beräkningsprogram här
Vex overview

VEX-översikt

Få en snabb översikt över hela programmet med kompakta VEX-aggregat med värmeåtervinning.

Se VEX-översikten här